Nyheter

De bygger framtidens hållbara mobilitet

En av Sveriges ledande specialister inom fordons-diagnostik och kompetensutveckling i det accelererande EV segmentet, AdaptFuture, har valt Mojodoo som ny partner för att skapa moderna och uppkopplade tjänster baserade på Microsoft Azure.

AdaptFuture är ett svenskt företag placerat mitt i hjärtat av det största mobilitets-klustret i norra Europa, specialiserat på att utveckla moderna produkter och tjänster för att möta det ökade behovet av kompetens och diagnostik kopplat till den accelererande globala marknaden för elfordon.

Företagets lösningar utvecklas för att stödja kompetensskiftet och den omställningen som krävs inom bland annat eftermarknadsledet för att på ett säkert och effektivt sätt kunna serva och underhålla fordonsindustrins nya EV produkter.

För att möta den ökade efterfrågan från marknaden har nu AdaptFuture valt Mojodoo som partner för att tillsammans med Qrew och Pikotera bygga en global och cloud-native plattform för sina produkter och tjänster baserat på Microsofts moln-plattform Azure.

– Fordonsindustrins accelererande behov av en konstant tillgång till den senaste kunskapen och verktygen för att hantera livscykeln av sina EV produkter gör att vi är helt rätt i tiden med våra moderna och uppkopplade lösningar, säger Niclas Ericsson, VD på AdaptFuture.

– För att hålla jämn takt med de ökande behoven och förväntningarna från marknaden som redan nu testar våra produkter är Mojodoo en helt avgörande samarbetspartner för att lyckas baserat på deras kundfokus och specialistkompetens i att bygga globala och skalbara lösningar i Azure, fortsätter Niclas Ericsson.

– Det är med stolthet jag nu ser hur vår specialistkunskap inom Microsofts moln-ekosystem skapar riktig kundnytta. Samarbetet med AdaptFuture är spännande ur ett tekniskt perspektiv där lösningarna bygger på avancerade cloud-native funktioner i Azure som bland annat IoT, Media Streaming och AI, men minst lika viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv där vi nu kommer hjälpa till i omställningen av fordonsindustrin till en fossilfri framtid, säger Patrik Björkdahl på Mojodoo.