Nyheter

Miljöpartiet: ”Moderaterna vill att satsningen på höghastighetsbanan i Skåne spårar ur”

Miljöpartiet anser att Moderaterna spårat ut med sitt nya utspel om höghastighetsbanan genom Skåne. Moderaternas utspel idag riskerar att försena byggstarten av nya stambanor och sänker farten för tågen. Dessutom hotar M med att stoppa bygget genom Skåne på samma sätt som Härryda kommun tidigare i vinter pausat bygget mellan Göteborg och Borås.

På en pressträff idag förklarade Moderater från riksdag, Region Skåne, Höör och Hässleholm att de vill se ett omtag av planeringen för nya stambanor så att man kan investera i långsammare tåg och banor än planerat.

Ambitionsnivå sänks från 320 km/h ner till 250 km/h.

Miljöpartiet beklagar att Moderaterna plötsligt svänger i frågan, vilket riskerar att försena byggandet av nya stambanor genom Skåne.

– Med tanke på det akuta läget för klimatet behöver vi skapa effektiva sätt att röra oss. Klimatet kan inte vänta, och processerna för att bygga ett hållbart Sverige kan inte dras i långbänk, säger Axel Hallberg, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Många påverkas av hur de nya stambanorna dras, och Trafikverket har arbetat länge med frågan. Fram tills idag har Region Skåne visat en enighet i frågan vilket varit en styrka. Det har möjliggjort att sträckorna i Skåne fått planerad byggstart tidigare än många andra sträckor. Utbyggnad i närtid är nödvändigt för att även den regionala trafiken ska fungera.

– Med dagens vändning splittrar Moderaterna den enighet som varit styrkan för Region Skåne, vilket försvagar regionen i förhandlingarna med staten. Moderaternas vändning är ett hårt slag för oss som vill se ett effektivt och klimatsmart resande, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Det har funnits oro längs de olika alternativen Trafikverket tittar på för dragning. Oavsett var de nya banorna läggs så kommer miljö och hushåll påverkas vilket man ska ha stor respekt för. I fjol fick Region Skåne i uppdrag att titta på möjliga lösningar för stambanan i befintliga stambanestråk.

– Vi vet att Region Skåne har beställt en utredning och vi är såklart intresserade av resultaten och om det går att hitta bättre vägar fram än de Trafikverket föreslår. Vi tror att högre hastigheter kan vara möjliga även i nuvarande stråk. Men detta arbetet behöver göras transparent. Korta restider och byggtider behöver säkerställas, säger Mätta Ivarsson.