Nyheter

Ny undersökning visar: Svenskar tar stora cybersäkerhetsrisker på mobiltelefonen

Osäkert mobilanvändande och bristande kunskap om cybersäkerhetsrisker för mobiltelefoner kan ge skadliga och kostsamma konsekvenser för företag, arbetsgivare och den enskilde användaren.

Att ha en cybersäkerhetslösning på sin dator är något de flesta ser om en självklarhet, såväl på jobbet som privat, men när det kommer till mobiltelefonen är verkligheten en annan. En tredjedel av svenskarna uppger i en ny studie utförd av YouGov på uppdrag av Motorola att de idag inte har något skydd mot cyberhot på sin mobiltelefon.

Av undersökningen framkommer att nästan hälften, 47 procent, av svenskarna utsatts för minst ett bedrägeriförsök på sin mobiltelefon det senaste året. Av dessa uppger 15 procent att de varit med om det fler än tio gånger. 49 procent känner dessutom oro över att deras information ska hamna i orätta händer och en fjärdedel säger sig ha dålig kännedom om vilka cyberrisker mobiltelefonen utgör.

Lösenordsslarv och dålig cyberhygien utbrett hos svenska mobilanvändare

En av fem svenskar använder samma lösenord till privata som till arbetsrelaterade konton i sin mobiltelefon. Att ta sig förbi alltför enkla lösenord är en ofta utnyttjad metod för cyberkriminella för att ta sig in i en uppkopplad enhet och sedan vidare in i nätverket för att stjäla data, eller utsätta användare eller företag för ransomware.

En tredjedel, 33 procent, av svenskarna använder sin privata telefon även i arbetet, och 13 procent använder sin jobbtelefon även på fritiden. Det innebär att nära hälften, 46 procent, av svenskarna kombinerar företagsrelaterad information och privata data i en och samma enhet.

Förutom att företagsrelaterade data finns på samma enhet som privata appar, bilder och information, så uppger hela 56 procent av småbarnsföräldrarna att de låter barnen låna mobiltelefonen. Dessutom uppger hela 90 procent av svenskarna att de tar med sig telefonen till integritetsmässigt känsliga platser där man egentligen avser att vara privat, så som på toaletten eller hos läkaren.

Med rätt tänk och rätt enheter kan företag minska riskerna

Lösningen stavas inte enbart kostsamma cybersäkerhetslösningar, det finns mycket företag kan göra genom att se över enheterna som de anställda använder.

– Mobiltelefonen är för de allra flesta en ständig följeslagare och ur ett säkerhetsperspektiv är svenskarnas mobilbeteende utan tvekan en säkerhetsrisk, säger Steven Antoniou, Business Development Manager på Motorola. Att det tas stora risker är uppenbart och det är något som behöver ändras. Här vill vi som mobiltelefonleverantör göra vad vi kan för att förändra detta.  Att se till att samtliga anställda har vetskap om riskerna som finns är en bra grund, men vi vill även slå ett slag för att börja säkerhetsarbetet ännu tidigare, redan vid valet av enheter.

Det finns många fördelar med att se över hanteringen av mobiltelefonerna inom företaget, så väl som vilka enheter man väljer att köpa in. Traditionellt sett har två huvudspår dominerat företags hantering av mobiltelefonflottan. De flesta vidtar inga åtgärder alls utan köper in telefoner, ger de till de anställda och hoppas på det bästa.

Andra vidtar åtminstone säkerhetsåtgärder genom att låsa ner företagstelefonernas funktioner till ett minimum, för att på så vis minska riskerna. Metoden har varierande framgång, och har allt för ofta fått som resultat att många användare flyttar SIM-kortet till en annan telefon och inte använder företagstelefonen, utan sköter arbetsrelaterade uppgifter på sin privata telefon i stället. En avsikt som från början var god från företagets sida öppnar därmed upp för en helt okontrollerbar situation som ökar riskerna markant.

Idag kan detta problem lösas med relativt enkla medel. En lång rad av Motorolas telefoner finns i en företagsversion, så kallad Business Edition. Dessa telefoner kan växla mellan två lägen, arbete och privat, som utgörs av två separata containrar. Det ökar säkerheten och minskar risken att företagsdata kommer i orätta händer via privata appar, mailservrar och liknande.

För att eliminera risken med SIM-kort som flyttas mellan enheter finns idag även möjligheten till enhetsspecifika SIM-kort, som gör kortet obrukbart i andra enheter än den företaget avsett.

Grunden i säkerhetsarbetet stavas dock proaktivitet och på samma sätt som datorer och andra uppkopplade enheter riskbedöms och hanteras proaktivt, behöver mobiltelefonerna ingå i det arbetet. Säkerhetsresan startar redan vid produktdesignen och fortsätter genom leverantörskedjan, leveransen och under enhetens hela livscykel, för ett ökat skydd mot nätfiske, skadliga appar och attacker.

För mer information om hur Motorola jobbar för säkrare smartphones, se här:
https://www.motorola.com/us/thinkshield/p