Nyheter

Svar till miljöpartiet om höghastighetsbanan – moderaterna vill se stärkt pendling i Skåne

Text: Maria Stockhaus (m), Infrastrukturpolitisk talesperson

Moderaterna besked om sträckan Hässleholm- Lund innebär att vi vill befria Trafikverket från oket att planera denna- i grunden helt nödvändiga- förstärkning av sträckan till höghastighetstågsstandard. Projektet med höghastighetståg försenar och fördyrar satsningen. Fokus borde vara jobb, pendling och ett hållbart resande. Höghastighetståg är starkt kostnadsdrivande och handlar bara om att köra tåg snabbt och rakt utan stopp.

Miljöpartiet har helt klart missförstått moderaternas utspel idag. Partiet är fixerat vid sitt flygmotstånd och tror helt uppenbart att vi räddar klimatet genom att åka tåg jättesnabbt mellan Hässleholm- Lund om ett drygt decennium. Igår besökte moderaterna Heart Aerospace in Göteborg och flög elflyg. Dessa beräknas kunna flyga reguljärt inom fem år. De plan som miljöpartiet vill konkurrera ut med höghastighetståg kommer alltså sannolikt vara fossilfria innan järnvägen står klar. Ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar.

Dagens besked kommer om något att snabba upp processen att stärka pendlingen mellan Hässleholm och Lund. Att förstärka befintlig järnväg är i relation till att planera för nya stambanor för höghastighetståg lättare och sannolikt mycket billigare. Dessutom gynnar detta jobb och pendling i hela regionen. Förtvivlade människor – vars mark skall tas i anspråk för dessa nya stambanor – kan vid en borglig valseger andas ut.

Klimatet räddar vi med att satsa på ny teknik. Jobben och tillväxten värnar vi genom att rusta vägar och järnvägar. Moderaterna satsar 13 miljarder mer än regeringen på underhåll av järnväg och 20 miljarder mer på väg. Vi vill bygga Sverige hållbart och starkt genom bland annat elektrifiering, vätgas, biodrivmedel och rusta och bygga ut den järnväg vi redan har. Det är på så sätt man formar en modern infrastrukturpolitik för framtiden.

Miljöpartiet hänger envist kvar vid den obsoleta uppfattningen att bilar, flygplan och båtar är dåligt för miljön- snabba tåg och cyklar är bra. Det är som om den hastigt pågående utvecklingen mot fossilfrihet inom alla transportslag passerat obemärkt förbi fönstren på deras partikansli.

Moderaterna är tågets vänner. Genom tåg kommer en ökad mängd gods att färdas och fler människor att pendla. Höghastighetståg – vars slutnota lågt räknat kommer landa i minst 400 miljarder kronor- löser varken gods- eller pendlingsutmaningar. Detta har varken miljön, pendlarna eller företagen råd med.