Nyheter

Bilia expanderar Serviceaffären

Bilia har träffat avtal om att förvärva LBs Lastbilar AB, ett bolag som bedriver reparation och service av transport- och lastbilar av märket Mercedes. Verksamheten bedrivs i egen fastighet i Norrköping. Tillträdet förväntas ske den 1 april 2022.

Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 40 Mkr och medelantalet anställda var 11 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus fastighet och överenskomna övervärden uppgår till cirka 30 Mkr, vilket kommer att öka Biliakoncernens nettolåneskuld.

Framöver kommer Bilia att bedriva försäljning av lastbilar samt serviceverksamhet för transport- och lastbilar.

Per Avander, Bilias VD och koncernchef:

– Jag är glad att Bilia genom förvärvet av LBs Lastbilar AB kan expandera den strategiskt viktiga Serviceaffären för vårt nytillkomna bilvarumärke Mercedes.

Henrik Brunius, VD LBs Lastbilar AB:

– Jag ser fram emot att bli en del av Bilia och kommer att arbeta tillsammans med Bilia för att utveckla vår verksamhet.