Nyheter

SKF lanserar ny förpackning för fordonseftermarknaden

SKF lanserar en ny förpackning för fordonseftermarknaden. En design som framhäver den karakteristiska SKF-blå färgen, samtidigt som den innehåller en renare och mer direkt layout.

Den nya designen är ett resultat av en undersökning med respons från SKF-kunder över hela världen. Den nya förpackningen har också en ”Quick Response” (QR) kod som gör det möjligt för kunder att komma åt SKF Vehicle Aftermarket webbplats direkt. Där kan man kontrollera om produkten har rätt passform för sitt fordon, få tillgång till hela produktsortimentet och begära teknisk support.

Den nya designen kommer successivt att ersätta den nuvarande versionen.

– Våra nya distinkta förpackningar återspeglar vårt åtagande att göra förpackningar lättare att känna igen hos våra kunder. Vi strävar efter en ännu närmare anpassning till våra slutkunder genom att lyssna på deras behov. Denna nya förpackning är en stor återspegling av vårt engagemang och engagemang för dem, säger Philipp Herlein, chef för fordonseftermarknaden på SKF.

Johan Bravert, Director Brand Protection på SKF:

– SKF-varumärket är en av SKF:s viktigaste tillgångar. Därför är det viktigt att våra produkter uppvisar en konsekvent förpackningsdesign, kvalitet och prestanda. Nya förpackningar kan dock väcka vissa frågor om äkthet eftersom konsumenterna kanske inte känner till det. Förfalskade produkter kan utgöra ett allvarligt hot mot konsumenternas fordon, företag och personlig säkerhet. Det bästa sättet att skydda autenticiteten är att köpa från kanaler som auktoriserats av SKF, inklusive SKF e-butiker, SKF onlinebutiker på marknadsplatser samt auktoriserade SKF-distributörer. Om konsumenterna någonsin är osäkra på om en produkt är förfalskad är SKF Authenticate-appen tillgänglig gratis för att kontrollera produkten.