Nyheter

Volkswagen-koncernen ansluter sig till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)

Volkswagen-koncernen driver elektrifiering och elbilen är det mest effektiva sättet att kombinera klimatskydd med individuell mobilitet. Men elektrifiering ställer också nya krav på ansvarsfulla inköp, särskilt vid utvinning av batteriråvaror som kobolt, litium, nickel och grafit.

Volkswagen-koncernen gick med i ”Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)” i mars 2022, som det omsättningsmässigt största företaget. IRMA är en allians mellan ideella organisationer, fackföreningar, berörda samhällen, investerare, gruvbolag och inköpare av råvaror. IRMA har över 50 olika medlemmar och arbetar för att utveckla och fastställa stränga standarder för ansvarsfull utvinning av råvaror i gruvdrift.

Volkswagen-koncernen driver elektrifiering. Med en ambitiös elektrifieringsstrategi är bil- och lastbilstillverkaren på god väg att bli en framtida klimatneutral mobilitetsleverantör. Elbilen är det mest effektiva sättet att kombinera klimatskydd med individuell mobilitet. Men elektrifiering ställer också nya krav på ansvarsfulla inköp, särskilt vid utvinning av batteriråvaror som kobolt, litium, nickel och grafit.

Volkswagen-koncernens Uppförandekod ålägger redan alla affärspartners att följa miljömässiga och sociala kriterier, inklusive strikt uteslutning av barnarbete. Men företagsansvaret går längre: Volkswagen-koncernen lägger därför stort fokus på implementeringen av rigorösa och omfattande standarder inom gruvindustrin. Att gå med i Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) är ett viktigt steg i denna riktning.

– Vägen till transparenta och hållbara leveranskedjor går direkt till gruvan. Därför välkomnar vi tydliga regler. Standarder är mer effektiva ju mer konsekvent de är definierade och ju fler partners som följer dem. IRMA samlar alla viktiga aktörer: råvaruleverantörer, råvaruinköpare, arbetstagarrepresentanter, civilsamhällets krafter, investerare och oberoende experter, säger Murat Aksel.

IRMA har, som ett globalt erkänt initiativ, varit pionjärer inom implementeringen av bästa praxis för sociala och miljömässiga standarder i gruvsektorn sedan 2006.

– Det är uppmuntrande att se att så många företag ansluter sig till IRMA och stödjer initiativets engagemang för ökad styrning och transparens hos många intressenter. Vi välkomnar Volkswagen-koncernens medlemskap och ser fram emot vårt samarbete, där de kan utnyttja sin stora globala räckvidd för att utveckla mer ansvarsfulla metoder för gruvdrift, säger Aimee Boulanger.

IRMA:s standarder omfattar skydd av mänskliga rättigheter och samhällsrättigheter, förhindrande av korruption, hälsoskyddsåtgärder för arbetstagare och berörda samhällen, arbetsplatssäkerhet och miljöskydd.

– Kriterierna sträcker sig från grundvattenskydd till ålderskontroll av arbetare vid ingången till gruvan, säger Murat Aksel.

Fokus ligger på industriell gruvdrift och industrin för mineralbearbetning. Genom sitt medlemskap förbinder sig Volkswagen-koncernen att gradvis tillämpa IRMA-standarderna i sina leveranskedjor för batterier.

För Volkswagen-koncernens del innebär medlemskapet i IRMA en komplettering av de egna åtgärderna för att sätta ljuset på leveranskedjan för råmaterial. Sedan 2019 måste alla relevanta direkta affärspartner i företaget genomgå en obligatorisk hållbarhetsrankning. Den bedömer miljömässiga och sociala standarder på samma villkor som andra kriterier, som kostnader eller kvalitet. Sedan 2020 har Volkswagen-koncernen krävt att leveranskedjan ska vara helt öppen hela vägen till gruvan för alla nya avtal för batteriråvaror. Under 2020 har koncernen även infört ett nytt standardiserat hanteringssystem för råvaror.

Systemet omfattar batteriråvaror som kobolt, nickel, grafit och litium samt konfliktmineraler som tantal och andra råmaterial som aluminium, naturgummi och läder. Sedan 2021 är Volkswagen-koncernen det första bilföretaget som offentligt i en separat rapport redovisat koncernomfattande åtgärder för ansvarsfull anskaffning av 16 olika råvaror.