Nyheter

Nu ska avgiftssystem för statliga elvägar utredas

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå ett avgiftssystem för statliga elvägar. Sverige ligger långt fram när det gäller utveckling av elvägar och elektrifieringen av transportsektorn är viktig för att minska Sveriges beroende av fossila bränslen.

– Regeringen arbetar aktivt för att driva på den gröna industriella revolutionen. På så sätt minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget till Transportstyrelsen innebär att myndigheten ska föreslå ett tekniskt system för uttag av brukaravgifter för statliga elvägar och analysera dess juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Utgångspunkten ska vara de förslag som lämnades i Elvägsutredningens betänkande Regler för statliga elvägar och svaren från remissinstanserna ska beaktas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2022.

Bakgrund
I höstas överlämnade Elvägsutredningen sitt betänkande Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73). Utredningen föreslår ett regelverk för byggande och användande av statliga elvägar och att brukaravgifter ska tas ut av elvägsanvändare. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Fakta elvägar
Den bärande idén med elvägar är att elfordon kan ta emot el för framdrivning av fordonet och för laddning av batterier under körning. Elvägar är ett komplement till stationär laddning och kan bidra till transporteffektivitet och minskat behov av stora batterier i fordonen.
Sverige är ett av de ledande länderna i världen när det gäller utveckling av elvägar och det pågår tester av elvägar i ett antal länder. Trafikverket har sedan 2016 arbetat med fyra demonstrationsanläggningar på allmänna vägar och planerar att den första permanenta elvägen ska stå färdig mellan Örebro och Hallsberg i slutet av 2025.