Nyheter

PostNord stoppar postförsändelser till och från Ryssland och Belarus

Från och med idag den 24 mars 2022 kommer PostNord i Sverige varken befordra eller acceptera mottagande av postförsändelser till och från Ryssland och Belarus.

PostNord har gjort bedömningen att ett stopp är nödvändigt för att bolaget ska ha möjlighet att efterleva de sanktioner som EU har beslutat om mot Ryssland och Belarus. Stoppet kommer att vara ikraft till dess att ett screeningsystem finns på plats som gör det möjligt att återuppta postflöden till och från dessa länder samtidigt som sanktionerna efterlevs, eller till dess sanktionerna upphör.

Som tidigare har kommunicerats har PostNord redan upphört med alla kommersiella logistikflöden till dessa länder. Även postala flöden kommer från datum ovan således att beröras.

Postförsändelser som är adresserade till Ryssland och Belarus kommer att returneras till respektive avsändare. I det fall uppgifter om avsändare saknas, kommer försändelser att hanteras i samråd med Post- och Telestyrelsen.