Nyheter

AFRY projekterar del av Norrbotniabanan

AFRY har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera och upprätta förfrågningsunderlag för järnvägssträckan mellan Ytterbyn och Bureå, som är en del av Norrbotniabanan. Uppdraget påbörjas omedelbart och beräknas vara klart i april 2024.    

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet. Den sträcker sig mellan Umeå och Luleå och anses vara en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige år 2045.

AFRYs uppdrag avser projektering och upprättande av förfrågningsunderlag samt bygghandlingar för den planerade nya järnvägssträckningen mellan Ytterbyn och Bureå i Skellefteå kommun, Västerbottens län. AFRY ska tillsammans med Trafikverket planera och utföra detaljprojektering av järnväg och väganläggning avseende mark och byggnadsverk för utförandeentreprenader.

– Som Umebo ligger detta uppdrag mig lite extra varmt om hjärtat. Norrbotniabanan är en viktig del i den gröna omställningen och beräknas minska utsläppen av koldioxid med 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg. Jag är otroligt stolt över att AFRY är med och bidrar till att Norrbotniabanan blir verklighet, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.

I uppdraget ingår även bland annat fältundersökningar, projektering för omläggning av ett antal luft- och markförlagda ledningar samt att miljösäkra lösningar och utföranden.

Foto: Patrick Degerman