Nyheter

Prevas vinner upphandling för Göteborgs Spårvägar

Prevas har av Göteborgs Spårvägar genom offentlig upphandling blivit utvalda att leverera förvaltning och utveckling av HxGN EAM (tidigare Infor EAM). Avtalets värde är uppskattat till 35 mkr och är giltigt i tre år, med möjlighet till förlängning.

För att klara framtida förändringar och utmaningar valde Göteborgs Spårvägar redan 2015 att satsa på ett nytt underhållssystem. Valet föll på HxGN EAM (tidigare Infor EAM), där Prevas hjälpte till med implementering, kompetens och extra resurser vid brist på kapacitet. Ett lyckosamt samarbete som nu fördjupas ytterligare.

– Vi är mycket glada att återigen få förtroendet från Göteborgs Spårvägar. Vi på Prevas har under lång tid byggt upp vår kompetens och leveransförmåga inom underhållslösningar. Avtalet är ett bevis på att vi har lyckats och att vi är en uppskattad samarbetspartner. Jag vill också passa på att berömma våra duktiga och engagerade medarbetare, säger Ylva Amrén, ansvarig för Prevas verksamhet i Göteborg.

Avtalet med Göteborgs Spårvagnar omfattar flera delar för utveckling och underhåll av HxGN EAM, som underhållsplanering, materialplanering, produktionsplanering, rapportering och integration.

– Det första steget på vår fortsatta resa är att flytta HxGN EAM till en molnbaserad lösning. Därmed skapas bättre förutsättningar till att kontinuerligt utveckla underhållsarbetet och vi får tillgång till ny teknik som hjälper oss på vår fortsatta digitaliseringsresa. Prevas tillsammans med Hexagon är ett ovärderligt stöd i den processen, säger Jonas Lindberg, IT-chef på Göteborgs Spårvägar.

Prevas är som Gold Channel Partner, för HxGN EAM från Hexagon, en strategisk partner i Norden. Prevas har tillgång till Hexagons samlade erfarenhets- och kompetensbank, Global Professional Services (HxGN GPS). Det inkluderar resurser med gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av bland annat HxGN EAM implementationer över hela världen, migrering av lösningar till molnet och best practices.

Faktabaserade beslut ökar möjligheterna att uppfylla hållbarhetsmål och använda resurser som material, energi, människor och miljö på ett klokt sätt. Det stämmer också bra in som resultat av ett värdeskapande underhåll. Kunder inom tillverkning, energi, fastighet, transporter med flera använder HxGN EAM för att övervaka, spåra och extrahera mesta möjliga värde från sina tillgångar samtidigt som riskerna med driftstopp och onödiga oplanerade kostnader minimeras.