Nyheter

Parkering Malmö skapar plats för hållbara mobilitetslösningar

När de boende och verksamma flyttar in i det nybyggda kvarteret Hyllieäng kan de ansluta sig till områdets bil- och cykelpool. Det är Parkering Malmö som genom avtal med områdets byggherrar bidrar till att göra staden tillgänglig även för dem utan egen bil. Härmed visar stadens kommunala parkeringsbolag att man ligger i framkant när gäller att skapa plats för hållbara mobilitetslösningar.

Det blir OurGreenCar som blir leverantör till Hyllieängs fordonspool.

– Enligt Malmö stads nya parkerings- och mobilitetspolicy får byggherrar lov att ordna ett färre antal parkeringsplatser vid en nybyggnation om de erbjuder mobilitetstjänster. Det innebär att pengar, som byggherren normalt sett skulle lagt på åtgärder som endast nyttjas av personer med egen bil, istället kan användas till andra färdsätt, såsom bil- och cykelpool, cykelverkstad eller kollektivtrafiksrabatter, för att öka tillgängligheten för fler, berättar Maja Sölve, mobilitetsutvecklare på Parkering Malmö.

Ramavtal med OurGreenCar

Parkering Malmö har nu tecknat ett fyra års ramavtal med Malmöföretaget ”OurGreenCar”, som från och med september 2022 ska förse området i Hyllieäng med bil- och cykelpool. Kenneth Falk, medgrundare och säljansvarig på OurGreenCar, berättar:

– Det är såklart extra kul för oss på OurGreenCar att vinna en upphandling för Parkering Malmö med tanke på att vi är marknadens enda Malmögrundade fordonspool och vår lokala närvaro med huvudkontor i samma stad gör att vi kan växla upp i uppvaktandet ännu mer för detta projekt. Det har varit tydligt för Parkering Malmö att man fokuserar på slutanvändarna när det gäller både användarvänlighet och låga tariffer. Här har man verkligen tagit fasta på vetskapen om att en mobilitetslösning måste ha bra support och schyssta priser för att kunna bli ett verkligt substitut till det egenägda fordonet.

Parkering Malmö tar täten

Parkering Malmö skapar parkeringsplatser för dagens och morgondagens Malmöbor och bygger, förvaltar och hyr ut parkeringsplatser i hela Malmö. Under de senaste åren har bolaget även arbetat för att bli en möjliggörare för mobilitetslösningar. Nu har man utvecklat ett nytt mobilitetserbjudande riktat mot byggherrar.

– Genom att gå in som en samlande part för mobilitetslösningar kan vi göra det enklare för byggherrarna att erbjuda hållbara mobilitetstjänster. Samtidigt kan vi dra nytta av de skalfördelar som uppstår när varje byggherre inte behöver anordna lösningar på eget håll. Konceptet att dela på resurser, som fordon, fungerar ju bättre desto fler man är, berättar Maja Sölve.

Hållbara transporter

Utöver elbilar, elcyklar och el-lådcyklar kommer mobilitetserbjudandet att innefatta en cykelverkstad samt en årlig mobilitetsdag, då det kommer att vara fokus på hållbara transporter och delande i stort. För företagen i Hyllieäng ingår även kontinuerlig cykelservice och en resepott för de anställda via Skånetrafiken.

– Bil- och cykelpoolen kommer att finnas tillgänglig i det nya parkeringshuset Hyllieäng, som planeras att vara färdigt våren 2024. Fram tills dess kommer P-huset Mässan att inrymma bilpoolen, och cykelpoolen kommer att placeras på respektive fastighet, berättar Maja Sölve.

Bidrar till viktig beteendeförändring i en växande stad

2047 beräknas Malmö ha en halv miljon invånare. Detta ställer stora krav på hållbara trafiklösningar. Genom att skapa plats för hållbara mobilitetslösningar i sina parkeringshus möjliggör Parkering Malmö för en viktig beteendeförändring i den snabbt växande storstaden.

– Genom att utöver klassisk parkering även erbjuda bra alternativ till egenägd bil kan Parkering Malmö påverka stadsutvecklingen – och miljön – positivt, säger Maja Sölve.

PÅ bilden: Maja Sölve, mobilitetsutvecklare på Parkering Malmö
Foto: Pernilla Wästberg