Nyheter

Välkommen utredning av statens ansvar för flygplatser

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över statens ansvar för svenska flygplatser och omfatta det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke-statliga flygplatser.

Uppdraget ska redovisas den 15 november i år. Sobonas medlemmar, de regionala flygplatserna, vill se en långsiktigt hållbar lösning och vi välkomnar att frågan nu prioriteras.

Under pandemin såg vi vilken avgörande roll de regionala flygplatserna spelar för att kunna erbjuda grundläggande tillgänglighet i hela Sverige, såsom fungerande sjukvårdstransporter och andra samhällsviktiga transporter. För att kunna möta dessa behov har Sobona drivit att vi bland annat behöver se ett utökat driftsstöd och minst 27 beredskapsflygplatser i Sverige för att nå ambitionen att hela Sverige ska leva.

– Det är viktigt att dessa aspekter tas med i utredningen. Staten tar det ekonomiska ansvaret för både vägar och järnvägar, men inte för flyginfrastrukturen. Därför är detta arbete mycket välkommet, säger Per Nordenstam, vd, Sobona.