Nyheter

Folksam: Sänkta hastigheter minskar risken att bli påkörd och allvarligt skadad med 40 procent

Varje år dör 15 cyklister i Sverige efter att ha kolliderat med ett motorfordon, över 1000 skadas och nästan var femte skadas allvarligt. Folksam har nyligen genomfört krocktester på de vanligaste förekommande olyckssituationerna mellan bil och cykel. Resultatet visar att om hastigheten sänks till 30 km/h i områden där bilar och cyklar mixas skulle risken att bli påkörd och allvarligt skadad minska med 40 procent.

Baserat på olycksdata har de två vanligaste olyckssituationerna där en cyklist blir påkörd av en personbil testats av Folksam tillsammans med Autoliv. Den ena olyckssituationen motsvarar en korsningsolycka där cyklisten blir påkörd i sidan av en bil som färdas i 40 km/h. Den andra situationen motsvarar en olyckssituation på landsväg där cyklisten blir påkörd bakifrån av en bil som färdas i 70 km/h, där cyklister färdas i 20 km/h i samma riktning, vilket motsvarar en påkörningshastighet i 50 km/h.

– Den nationella riktlinjen är att ha 40 km/h i svenska tätorter. Våra krocktester visar att hastigheten behöver begränsas till max 30 km/h vid mixad trafik, dels för att i högre utsträckning undvika kollisioner mellan personbilar och cyklister, dels för att skydda cyklister från att skadas allvarligt om olyckan skulle vara framme, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Om det inte är möjligt att sänka hastigheten till 30km/h bör trafikantgrupperna skiljas med exempelvis cykelbanor skilda från vägbanan. Folksams studier av verkliga olyckor visar att bilarnas autobromssystem med detektion av oskyddade trafikanter har relativt låg skyddseffekt. Utvecklingen av aktiva säkerhetssystem går framåt, men Folksam menar att biltillverkare även bör skynda på utvecklingen i arbetet med bilens passiva skydd vid krockar.

– Idag finns redan olika skyddssystem i vissa bilmodeller, såsom utvändiga krockkuddar och aktiva motorhuvar som dämpar islag mot huven och rutan. Om dessa användes i större utsträckning skulle färre cyklister skadas genom att minska belastningen vid islaget mot bilen, säger Helena Stigson.

Även cykelhjälmar behöver förbättras och de behöver framför allt utvecklas för att skydda för islag i högre hastigheter och testas med mer verklighetstrogna förutsättningar. I nuläget testas och certifieras cykelhjälmar i tester där kollisionen motsvarar en hastighet på knappt 20 km/h. Folksam har sedan 2012 genomfört tuffare tester av cykelhjälmar än vad som krävs för att få sälja en cykelhjälm på europeiska marknaden, ändå visar resultaten från krocktesten att det krävs mer.

– Cirka en femtedel av alla huvudskador uppstår vid kollision med bil, dessa resulterar oftast med de allvarligaste följderna. Vi kommer i framtiden att utföra tester av cykelhjälmar i högre hastigheter för att säkerställa att de skyddar bättre vid svårare kollisioner med bil – något branschen borde ta efter, avslutar Helena Stigson.