Nyheter

Brobygget i Umeå fortsätter efter räddningsaktionen

Två års försening har det blivit för bron över Umeälven på blivande Västra länken i Umeå efter den allvarliga olyckan vid lanseringen av en brodel hösten 2020. I sommar är reparationsarbetena avslutade och brolanseringen återupptas. Hösten 2023 ska trafiken flyta över den spektakulära bron.

Det var i september 2020 som en allvarlig arbetsplatsolycka inträffade när en cirka 250 meter lång sektion av den nya E 12-bron över Umeälv skulle lanseras, skjutas ut mot nästa brostöd. Bron kom att röra sig okontrollerat ut mot brostöden och älven och gled av landfästet.

Den så kallade ”king pin” som håller uppe brons nos lossnade och hamnade i älven. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton exklusive den form som var byggd, vilket i sig var en utmaning att hantera på ett brostöd 30 – 40 meter upp i luften. En person skadade sig i axeln men därutöver kom ingen människa till skada vid händelsen.

Sedan olyckan har arbetet pågått med att rädda brodelen, en verklig utmaning där Trafikverkets entreprenör GRK Infra AB anlitat det holländska företaget Mammoet för räddningsuppdraget.

– Man har byggt temporära stöd under och vid sidan av de ordinarie stöden och med hjälp av domkrafter lyft balken rätt, säger Gerhard Barrestål, Trafikverkets projektledare. Från i höst fortsätter det vanliga arbetet. Hösten 2023 ska bron vara klar för trafik i stället för som tidigare tänkt december 2021.

En del av nya ringleden

Brobygget ingår i byggandet av Västra länken, en del i Umeåprojektet, arbetet med en ny ringled runt Umeå. Norra och Östra länken är klara sedan flera år och med Västra länken knyts allt ihop till en ringled. Den här delen sträcker sig från Söderslätt söder om staden, över Umeälv till E 12 Vännäsvägen i norr.

Bron blir 530 meter lång med mötesfri trafik samt gång- och cykelväg. Spännvidden mellan landfästena är 464 meter. Det speciella med bron över Umeälv är att den både är svängd med en radie på 800 meter med ett tvärfall på fyra procent och att den har en höjdskillnad på tio meter. På södra sidan är bron 45 meter hög och på den norra 35 meter. Det är en samverkansbro i stål (brobalk) och betong (brofarbana).

Brobalken kommer i sektioner som svetsas ihop innan den lanseras över älven i fyra etapper, av vilka en alltså gick fel. Längsta spännvidden mellan stöden är 129 meter, vilket sannolikt är den längsta för brotypen i Sverige.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: GRK Infra AB

Kostnad: 442 MSEK