Nyheter

Här är kraven på en modern och säker tunn klient

Av tradition har tunna klienter nästan setts som bestraffningar för personal som hellre vill ha bärbara Macar och PC. Men med nya tunna klientenheter upplever användare av tunna klienter samma flexibilitet som med vanliga bärbara datorer. Dynabook är en av leverantörerna, med säkerhet i fokus.

Tunna klienter har kanske ett rykte om sig att vara glorifierade stordatorterminaler á la 80-talet. Och imagen blir nog inte bättre av att det i dag pratas om VDI, Virtual Desktop Infrastructure, när det handlar om att använda tunna klienter i moderna, centraliserade IT-miljöer. Alla olika facktermer är en ständig källa till förvirring.

VDI-miljöer bygger på att data och applikationer inte finns i klientenheterna, utan på servrar, med alla fördelar som det medför, mer om det längre fram i texten.

– I dag behöver en användare av en modern tunn klient inte märka av någon större skillnad mot att jobba med en vanlig laptop, berättar Kenni Ramsell, Nordenchef på Dynabook, en leverantör bärbara datorer och tunna klienter.

Dynabook lanserade nyligen produktfamiljen Dynabook Mobile Secure Client (DMSC). DMSC-modellerna är utformade som bärbara datorer. Tanken är att bjuda på fysisk flexibilitet, samtidigt som de används i en smidig, centraliserad IT-miljö.

Säkerhet i främst rummet

Den kanske största fördelen med VDI-miljöer och moderna tunna klienter handlar om cybersäkerhet. Eftersom data och applikationer inte finns på klientenheterna är den oftast svagaste länken i IT-kedjan, traditionella klientenheter, undanröjd.

Många av nackdelarna med traditionella tjocka klienter, som bärbara datorer med Windows och MacOS installerade, försvinner. Dels blir det svårare för cyberbrottslingar att lyckas med intrång, plantera skadlig kod och att stjäla eller förstöra data. Dels minskar risken för att användningsproblem av olika slag ska orsaka säkerhetshål.

Lägg till det att extra säkerhetsfunktioner kan läggas till både i centrala administrationsverktyg och i själva klientenheterna.

– Ett exempel på centrala säkerhetsfunktioner är att kunna stänga av komprometterade enheter på distans. Exempel på inbyggda säkerhetsfunktioner i de tunna klienterna är extra funktioner för autentisering och för att rensa minne efter användning, förklarar Kenni Ramsell.

Det här går så klart att göra även med tjocka klienter, men ter sig med största säkerhet mer naturligt i VDI-miljöer som redan från början har designats för central administration. Processer och kompetens finns redan på plats.

Enklare administration

Några som märker av en väldigt stor skillnad med tunna klienter är personalen på IT-avdelningen. I stället för att jaga runt och serva PC eller Macar kan de i högre utsträckning sköta arbetet med centrala verktyg. Även installation, konfiguration och den dagliga driften blir enklare.

Enklare regelefterlevnad och kontroll är ytterligare en fördel med VDI-miljöer. Eftersom all installation och administration av applikationer och data sker centralt går det att kontrollera och säkerställa att IT-användningen uppfyller lagar, regler och policy.

Alla utfästelserna som beskrivs ovan gäller, som sagt, med en modern tunn klient i en modern centraliserad, så kallad VDI, miljö. Centraliserad är egentligen en orättvis beskrivning, eftersom den bara gäller från IT-avdelningens horisont.

För den enskilda användaren kan en modern tunn klient vara precis lika flexibel som en vanlig PC eller Mac. Den största potentiella nackdelen för den enskilde användaren är begränsade möjligheter att installera applikationer själv. Men det kan definitivt ses som en säkerhetsmässig fördel.