Nyheter

Simon Matti belönas med Håkan Frisingers Award for Excellence in Transportation

2022 års stipendium från Håkan Frisingers Stiftelse för transportforskning tilldelas Simon Matti, professor vid Luleå tekniska universitet. Stiftelsen har också beslutat att anslå 500 000 kronor till VREFs gästforskarprogram 2022 till Chalmers tekniska högskola.

Simon Matti tilldelas stipendiet på 300 000 kronor för sitt omfattande forskningsarbete, medan anslaget på 500 000 kronor till VREF (Volvo Research and Educational Foundations) gästforskarprogram ges till Chalmers tekniska högskola som tar emot den prisbelönta gästforskaren.

– Simon Mattis forskning rör strategi och politik för klimat och miljö, vilket är mycket relevant för transportforskningen. Prof. Matti fokuserar på allmänpolitiska attityder, politisk legitimitet och politiskt beteende, och har också väldokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning. Hans starka vetenskapliga meritlista kombineras med en gedigen undervisnings- och handledningserfarenhet på olika nivåer (kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen), och han har visat förmåga till forskningskommunikation och implementering av forskningsresultat som leder till samhällspåverkan, säger Styrelsen för Håkan Frisingers Stiftelse för transportforskning i sin motivering.

Det föreslagna programmet vid Chalmers tekniska högskola kommer att ge goda möjligheter till fruktbart tvärvetenskapligt samarbete. Mattis erfarenhet av allmänpolitiska attityder och beteendeekonomi kommer att bidra till forskning om transporter och mobilitet, särskilt när det gäller konsumtionsmönster och omställning.

Håkan Frisinger Stiftelse för transportforskning initierades av AB Volvo och har självständigt delat ut årliga stipendier inom transportforskning i Sverige sedan 2000, och från 2021 i Norden. Syftet med priset är att främja och stödja forskning och utveckling inom transportområdet, till gagn för akademi, näringsliv och samhället i stort.