Nyheter

Saab får beställning på två GlobalEye till Sverige

Saab har idag skrivit kontrakt med och mottagit en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på spanings- och ledningsflygplanet GlobalEye till Sverige. Beställningen omfattar två GlobalEye med leveranser planerade 2027. Orderbeloppet är cirka SEK 7,3 miljarder och kontraktsperioden är 2022-2027. Kontraktet innefattar även optioner som ger FMV möjlighet att beställa upp till två ytterligare GlobalEye.

Saabs GlobalEye består av radarn Erieye Extended Range, som har en räckvidd på mer än 550 kilometer, ett antal avancerade sensorer och ett ledningssystem som är integrerade på flygplanet Global 6000.

– GlobalEye kommer att ge Sverige spanings-och ledningsförmåga i absolut världsklass. Saabs viktigaste uppdrag är att bidra till trygghet för människor och samhällen och jag är stolt över att GlobalEye kommer att stärka den svenska Försvarsmaktens förmåga ytterligare, säger Saabs koncernchef och VD Micael Johansson.

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark samt kan skicka information i realtid till enheter i såväl Flygvapnet som Armén och Marinen. Detta ger en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen samt gör det möjligt att tidigt upptäcka hot. Utöver den militära förmågan kan GlobalEye också användas för att ge stöd till det civila samhället och totalförsvaret, exempelvis genom ledning och koordinering i räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor på land eller till sjöss.

Saab kommer att utföra arbetet i Göteborg, Linköping, Järfälla, Arboga och Luleå i Sverige samt i Tammerfors, Finland och i Centurion, Sydafrika.