Nyheter

Världsunik eltimmerbil från Scania i drift

För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil med en kapacitet att bära 80 ton. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri.

– Vi har kommit långt i industriprocesserna som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Världens första eltimmerbil med kapacitet på 80 ton har nu levererats till SCA. Den fordonslösning som Scania har tagit fram i tätt samarbete med SCA och forskningsinstitutet Skogforsk, är en del av omställningen till hållbara transporter.

– Den 80-tons batteridrivna timmerbilen visar att även riktigt tunga transporter kan elektrifieras. Partnerskapet med SCA, där man är tidigt ute och visar vad som är möjligt, är en tydlig signal att det går att elektrifiera även tunga transporter. Det behövs en tempoväxling för att bli Sverige ska bli fossilfria i tid och klara målet i Parisavtalet, säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania och fortsätter:

– En eldriven timmerbil är en symbol för något rätt häftigt. Frakt av just virke har det pratats om som något som kanske aldrig skulle gå att elektrifiera. Utvecklingen de senaste åren och det vi nu presenterar ihop med SCA visar hur fort utvecklingen sker både vad gäller fordon och batterier.

Testkörningar under sommaren

Meningen är att fordonet ska transportera timmer på sträckan mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Den nya eltimmerbilen utgör ytterligare ett innovativt steg på resan mot ett fossilfritt samhälle och kan köras med en totalvikt på 64 ton på allmän väg och 80 ton på privat väg.

Obbolas pappersbruk har i dagsläget en i princip helt fossilfri produktionsprocess och avsikten med det nya fordonet är att minska de fossila inslagen i transportkedjan av råvara till bruket.

Eltimmerbilen kommer testköras under sommaren och kontinuerligt studeras av forskningsinstitutet Skogforsk för att samla relevant data som kan ligga till grund för jämförelser med konventionella dieseldrivna timmertransporter. Därefter är planen att den ska ingå i SCAs ordinarie verksamhet.

Höga klimatambitioner

– Det här är ett första konkret steg mot eldrift i den allra svåraste delen av den landburna transportkedjan, vilket är oerhört betydelsefullt. Det här är en global utmaning som många brottats med och nu visar vi tillsammans med en innovativ partner, Scania, att svensk industri kan driva hållbarhetsutvecklingen, säger Hans Djurberg och tillägger:

– Hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp är viktigt för hela samhället, vilket gör att affären också är beroende av att vi driver på utvecklingen. Våra skogar och skogsprodukter har länge skapat enorm klimatnytta och våra industrier är väldigt klimateffektiva, därför är det också självklart med höga klimatambitioner även för transporterna.

De studier som genomförs under sommaren ska bland annat jämföra energiförbrukning, produktivitet och kostnader gentemot befintliga fordon och kartlägga vad som skulle krävas för en bred implementering av eldrivna virkesbilar över hela landet.

Tror på eldrivna timmerbilar

Jörgen Bendz, industriförsörjningschef på SCA, konstaterar att möjligheten att elektrifiera de allra tyngsta transporterna har stor potential för företagets hållbarhetsarbete.

– Vi har jobbat hårt och framgångsrikt mot fossilfrihet på våra industrier och vi har även en betydande del av våra transporter på järnväg, så vi har varit väldigt angelägna att hitta en fossilfri lösning för de tunga transporter med råvara som går till industrin med lastbil. Vi hoppas och tror att eldrivna timmerbilar över tid kan bli nyckeln för att lösa den utmaningen, säger Jörgen Bendz.

Fakta eltimmerbilen:

En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att SCA kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år.

6 vändor/dag Gimonäs virkesterminal-Obbola pappersbruk, måndag-fredag ca 07:00-17:00

Sträcka: ca 30 km tur/retur

Tidsåtgång: ca 75 min per lass (inklusive lastning/lossning)

Bilen laddas med en ABB-laddare på 180 Kw på Obbola.