Nyheter

SBUF: ”Bygga på höjden?! Landbroar för höghastighetsjärnväg”

Text: SBUF

Höghastighetsjärnväg på landbroar kan byggas i Sverige på ett industrialiserat, och för klimatet bra sätt, för att utveckla landet mot framtida transportbehov. Sverige står inför ett vägval att bygga ut järnvägsnätet med nya stambanor eller höghastighetsjärnväg.

Konceptet med landbroar för höghastighetsjärnväg har möjlighet att skynda på plan- och byggprocessen och hitta bättre samhällsekonomisk lönsamhet.

Detta kräver dock politisk enighet och beslutsamhet tillsammans med att Trafikverket och Byggbranschen bidrar. Det är av stor samhällsnytta att separera ny höghastighetsjärnväg från godstrafiken eftersom det ger ökad transportvolym, mindre förseningar och möjlighet att optimera projektet. I Kina byggs höghastighetsjärnväg i ett mycket högt tempo på landbroar och här har man en hög prefabriceringsgrad och industrialiserat byggande.

Den här rapporten är en källa till inspiration och visar bland annat byggmetoder, dynamiska beräkningar och lösningar med direktinfästa räler.

Här kan du läsa den i SBUF:s skattkista med aktuella projektresultat: 

Höghastighetsjärnväg i Sverige | SBUF