Nyheter

Nya livsstilsförändringar ger färre körda mil, men hur påverkas bilbatterierna?

De senaste åren har inte bara ändrat vårt sätt att leva i allmänhet utan även hur vi kör våra bilar. Bland annat utsätts bilbatterierna för belastning när vi stannar hemma mer. Behovet att byta bilbatterier ökar nu snabbt till följd av felaktig laddning och ändrade körförhållanden enligt CTEK, ett företag specialiserat på skötsel och underhåll av fordonsbatterier.

Förare spenderar idag betydligt mindre tid på vägarna och gör kortare resor. Detta i kombination med en yngre generationen förare som mer än andra använder bilden av bekvämlighetsskäl ökar uppkomsten av problem med bilarnas teknik.

Den senaste tidens ökning av bränslepriserna och att de totala levnadskostnaden stiger gör också att fler förare tänker till en gång extra innan de hoppar i bilen. Och när de gör det blir resorna kortare.

Allt detta leder till kortare resor, särskilt i stadsområden, vilket innebär att bilbatterierna börjar ta stryk ganska snabbt. Endast för att endast starta en bil krävs 150-350A batterikraft, på korta resor kommer generatorn inte att kunna ersätta denna genom laddning. Batteriet kan ta slut bara på några korta resor.

Detta gäller särskilt om din bil har en ”stopp/start”-funktion, med vilket menas att bilen automatiskt slår av motorn när föraren bromsar för till exempel ett rödlyse och sedan startar igen när bromsen lättas. Faktum är att om du har märkt att din ”stopp/start” inte har fungerat på sistone så kan det bero på att ditt batteri inte är tillräckligt laddat. Detta då bilen gradvis kommer att stänga av “onödiga” funktioner för att säkerställa den återstående batteriladdningen som gör att motorn kan hållas igång.

Även när en bil är parkerad kommer batteriet att tappa 0,1V energi varje månad. Om bilen dessutom har ett antal funktioner som larmsystem, fordonsdator och fjärrlås så kommer den kontinuerliga urladdningen av batteriet att bli ännu större. Att köra runt bilen kommer då bara lyckas ladda upp batteriet till 80 % kapacitet. För att nå 100 % behövs alltid en batteriladdare.

– Dagens fordon är mycket sofistikerade elektroniskt sett. Allt från dörrlås, uppvärmda säten och rattar, till luftkonditionering och justerbara körställningar är beroende av elektronik, vilket ökar behovet av el från batterier. Korta resor för att hämta matvaror eller köpa en kopp kaffe ger inte din bilgenerator tillräckligt med tid för att ladda batteriet helt. I kombination med långa perioder av fordonsinaktivitet kan sulfatering uppstå, vilket i slutändan leder till batteriproblem, säger Gary Brown, Produktchef Aftermarket,  CTEK. 

Sulfatering innebär en omfattande tillväxt av kristaller av blysulfat som i förlängningen gör att bilbatteriet “rostar” och i slutänden blir obrukbart.

– Att ladda ditt bilbatteri minst en gång i månaden förlänger livslängden med upp till tre gånger, så att köpa en pålitlig batteriladdare och få in i en regelbunden laddningsrutin är väsentligt. Eftersom batteriavbrott kan skada eller äventyra ett fordons elektronik, så är en laddare definitivt en bra investering i fordonsekonomi, avslutar Gary Brown. 

CTEK har under en rad år utvecklat laddare med inbyggd funktionalitet för både underhåll och felsökning. Genom så kallad adaptiv laddning är det idag möjligt att mäta batterihälsan på ett bilbatteri och säkerställa exakt rätt strömnivå för att få det att fungera med optimal kapacitet, det går till och med att renovera batteriet på detta sätt.