Nyheter

Ny rapport om hur IoT möter fastighetsbranschen för att motverka ökande energikostnader

Ericsson och Kiona arbetar för ökad digitalisering inom fastighetsbranschen. Målet är att minska onödig energianvändning och koldioxidutsläpp i byggnader, där 75 % av byggnaderna i Europa i dag inte är energieffektiva.

Rapporten utforskar värdet med cellulär IoT för uppkoppling och energioptimering för smarta byggnader.

Med den pågående energikrisen i åtanke bestämde sig Ericsson, Kiona och Arthur D. Little för att utforska vilket affärsvärde och vilken klimatpåverkan IoT-aktiverad styrning av byggnader har.

Rapporten Connected Buildings Energy Management lyfter fram behovet av att övervaka, styra och optimera energianvändningen – för att göra det möjligt för fastighetsägare att minska energikostnader och koldioxidutsläpp, samtidigt som de ökar fastighetsvärdet.

Rapporten visar på värdet av anslutna byggnader för flera viktiga intressenter, från fastighetsägare och fastighetsförvaltare till en bredare allmänhet. Med IoT kan en byggnads fastighetsvärde ökas. De mer mätbara besparingarna kommer från en potentiell minskning på 10 % av de årliga energikostnaderna, som uppstår genom att man justerar värmesystemets parametrar utifrån förhållandena i varje byggnad, byggnadens energiprestanda och dess beräknade värmebehov. I rapporten ingår en specifik kalkylator för teknisk fastighetsförvaltning och energioptimering som tar fram uppskattningar av besparingar och effektiviseringar baserat på energipriser och andra faktorer. Eftersom 36 % av koldioxidutsläppen i EU kommer från fastighetsbranschen är effekterna av en minskad energianvändning av största vikt för att kunna bidra till att motverka den rådande energikrisen i Europa, liksom effekterna av de globala klimatförändringarna.

Det krävs en snabb omställning från traditionella byggnader till IoT-anslutna smarta byggnader. Detta på grund av den globala urbaniseringen, de stigande energipriserna och det ökade behovet av digital förvaltning. Genom cellulär anslutning kan fastighetsförvaltare – genom Kiona – optimera energianvändningen och hantera potentiella problem proaktivt innan de blir en stor utgift.

Kionas vision är att förhindra överflödig energianvändning och onödiga koldioxidutsläpp i de över 55 000 bostadshus och kommersiella, industriella och offentliga fastigheter som finns i företagets nuvarande fastighetsbestånd. Företaget hjälper fastighetsbranschen att uppnå sina finansiella mål och hållbarhetsmål genom att digitalisera nya och gamla fastigheter. I dag finns det mer än 5 500 byggnader som använder cellulär anslutning med Ericsson IoT Accelerator.

Ericsson IoT Accelerator ger fullständig överblick och kontroll över den cellulära anslutningen för alla IoT-enheter under hela deras livscykel, oavsett var de är placerade. Dessa funktioner är avgörande för att kunna skapa förutsättningar för en digital fastighetsförvaltning och energioptimering för smarta byggnader. Genom att tillhandahålla användarvänlig teknik i kombination med Ericssons lösningar för IoT-konnektivitet gör Kiona det möjligt för fastighetsförvaltare att samla in byggnadsdata genom integrerade sensorer som kan användas för att fatta välgrundade beslut och styra byggnaden utan att behöva vara på plats.

Jens Erler, IoT Client Principal, Technology and Emerging Business på Ericsson:

– Implementeringen av cellulär IoT-konnektivitet i fastighetsbranschen gynnar marknader över hela världen. Det bidrar till allt från minskad energianvändning och lägre driftskostnader till ökat fastighetsvärde och en större nöjdhet bland hyresgästerna. Även om de olika fördelarna med en uppkopplad digital förvaltning och energioptimering varierar mellan olika länder, innebär minskad energianvändning ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla.

– Vi är väl medvetna om de utmaningar som fastighetsbranschen står inför när det gäller teknisk fastighetsförvaltning och att öka fastighetsvärdet. Genom oberoende lösningar och stödtjänster strävar Kiona och våra partners efter att göra dessa utmaningar lite lättare och skapa ett enhetligt digitalt ekosystem genom att koppla upp fastighetsförvaltare till sina fastigheter – på distans, säger Viktor Vitell, CMO på Kiona.