Nyheter

Verksamheter ökar sitt moderna dataskydd för arbetslaster i molnet för att minska cybersäkerhetsrisker

Veeam Software, ledare inom modernt dataskydd, har precis släppt resultaten av företagets Cloud Protection Trends Report 2023 som omfattar fyra viktiga as-a-Service-områden: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) och Backup and Disaster Recovery as a Service (BaaS/DRaaS). Undersökningen visar att företag inser det ökade behovet av att skydda sina SaaS-miljöer.

Nästan 90 procent av de tillfrågade Microsoft 365-kunderna använder exempelvis kompletterande åtgärder i stället för att enbart förlita sig på inbyggda återställningsfunktioner. Den främsta anledningen till denna typ av säkerhetskopiering är att förbereda sig för en snabb återställning från cyber- och ransomware-attacker, samt för att kunna upprätthålla regelefterlevnad, vilket rapporten visar är IT-chefernas främsta drivkraft.

Höjdpunkter i rapporten:

Nya arbetslaster laddas upp i molnet i en mycket snabbare takt än gamla arbetslaster avvecklas i datacentret, men överraskande nog tar 88 procent av respondenterna i undersökningen tillbaka arbetslaster från molnet till sitt datacenter av en eller flera anledningar, exempelvis på grund av utveckling, kostnads-/prestandaoptimering eller katastrofåterställning.

Då cybersäkerhet (inklusive skydd mot ransomware) fortsätter att vara ett allvarligt problem har företag utvecklat sina dataskyddsstrategier, och de flesta verksamheter delegerar ansvaret för säkerhetskopieringen till experter, istället för att kräva att varje ägare av arbetslasten (IaaS, SaaS, PaaS) skyddar sin egen data. Majoriteten av säkerhetskopieringar av molnbaserade arbetslaster görs nu av backup-teamet och kräver inte längre specialiserad expertis, samt utgör inte en extra börda för molnadministratörer.

Idag använder 98 procent av verksamheterna molnbaserad infrastruktur som en del av sin dataskyddsstrategi. DRaaS uppfattas överträffa de taktiska fördelarna med BaaS genom att tillhandahålla expertis kring planering, implementering och testning av affärskontinuitet och katastrofåterställning (BCDR). Tillgång till expertis uppges vara en primär fördel enligt abonnenter som väljer sin BaaS/DRaaS-leverantör baserat på affärsmannaskap, tillgång till tekniska IT-återställningsarkitekter och operativ assistans vid planering och dokumentation av BCDR-strategier.

Tyvärr, som ofta är fallet för nya molnbaserade arkitekturer, antar vissa PaaS-administratörer felaktigt att den inbyggda styrkan hos molnbaserade tjänster avlastar behovet av säkerhetskopiering: 34 procent av verksamheterna säkerhetskopierar ännu inte sina molnbaserade filresurser och 15 procent säkerhetskopierar inte sina molnbaserade databaser.

– Den växande användningen av molnbaserade verktyg och tjänster, påskyndad av den stora övergången till distansarbete och nuvarande hybrida arbetsmiljöer, sätter strålkastarljuset på hybrida IT- och dataskyddsstrategier inom olika branscher, säger Danny Allan, CTO och Senior Vice President of Product Strategy på Veeam. När cybersäkerhetshoten fortsätter att öka måste verksamheter se bortom traditionella backup-tjänster och bygga ett målmedvetet tillvägagångssätt, som passar deras affärsbehov och molnstrategi bäst. Undersökningen visar att arbetslaster fortsätter att flytta från datacenter till moln och tillbaka igen, såväl som från ett moln till ett annat, vilket orsakar ännu mer komplexitet i dataskyddsstrategin. Resultaten av denna undersökning visar att även om moderna IT-företag har gjort betydande framsteg inom moln- och dataskydd, finns det fortfarande arbete kvar att göra.

Foto: Dom Ide