Nyheter

Fordonsbranschen sätter SME-företagen i fokus under EU-ordförandeskapet

SME-företagens förutsättningar för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, är fokusområden för de båda fordonsbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, under Sveriges EU-ordförandeskap.

– Det är ett naturligt fokusområde eftersom 98 procent av våra medlemmar, bilverkstäder och leverantörer av bildelar, är mikro- eller SME-företag. Under 2023 kommer EU-kommissionen och Europaparlamentet att fatta ett antal beslut som kommer att vara direkt avgörande för våra medlemmars framtida konkurrenskraft och verksamhet inom fordonseftermarknaden, säger Johnny Bräster, ordförande SBF, och Bo Ericsson, tf vd SFVF, i ett gemensamt uttalande.

Den allra viktigaste frågan på de båda branschorganisationernas gemensamma agenda för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, är kravet på en fortsatt konkurrensreglering inom EU av motorfordonsunderhållstjänster. En reglering som innebär fortsatt konkurrens på lika villkor verkstäder emellan, att verkstädernas rättigheter skyddas och bilägarnas, konsumenternas, valfrihet sett till leverantör av bilverkstadstjänster och bildelar fortsätter.

– EU-kommissionens förslag är att den nuvarande konkurrensregleringen, EU-förordningen 461/2010, efter anpassning av riktlinjer till teknisk utveckling som ökad elektromobilitet samt fordon som i allt högre grad är uppkopplade och autonoma, förlängs med fem år från 1 juni 2023. I nuläget talar allt för en förlängning samtidigt som det som skrivs i det finstilta, riktlinjerna, sett till bilens växande digitala innehåll blir direkt avgörande för verkstädernas konkurrenskraft, berättar Bräster och Ericsson.

En annan fråga för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft inom fordonseftermarknaden är en önskad anpassning, skärpning av EU:s Data Act, genom en sektorsspecifik datalagstiftning för motorfordon.

– Det handlar om tillgång till bilens hela digitala innehåll i realtid samt rätten till den kund- och fordonsgenererade datan. I nuläget gör fordonstillverkarna allt vad de kan för att ta makten över bilen med målet att kommersiellt exploatera den kund- och fordonsgenererade datan dels för egen vinning, dels med techjättar som Amazon, Google med flera. Samtidigt som bilägarna och tredjepartsaktörer som våra medlemmar ska ställas utanför, vilket skulle hämma såväl konkurrens som valfrihet.

Målsättningen för arbetet med en sektorsspecifik datalagstiftning är att den ska vara antagen av EU-kommissionen och klubbad av Europaparlamentet innan nuvarande mandatperiod går ut 2024.

Foto: tookapic