Nyheter

Cybersäkerhetsåret 2022: Stor ökning av cyberattacker

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies släpper nu ny data som summerar cybersäkerhetsåret 2022. Data visar en global ökning av antalet cyberattacker med 38 procent jämfört med 2021. De svenska siffrorna visar på en något mindre ökning på 8 procent. Ökningen kan härledas till ett ökat antal små, mer agila hackinggrupper som fokuserat på samarbetsverktyg för distansarbete och distansundervisning.

Cyberhoten ökar över hela världen och de utsatta marknaderna blir allt fler. Under 2022 var statliga och militära mål de mest utsatta i Sverige, med ett genomsnitt på 1440 attacker per verksamhet och vecka. Den bransch där cyberhoten har ökat mest under året är ISP:er och MSP:er (Internet Service Providers, Managed Service Providers), företag som levererar internetlösningar (ISP) eller administrerar IT-system åt andra företag (MSP). Här har cyberhoten ökat med 267 procent till i genomsnitt 927 attacker per verksamhet och vecka.

– Cyberhoten ökar ständigt och med mer agila hackinggrupper som snabbt anpassar sig efter omvärlden blir det allt svårare att förutspå hur hoten kommer att utvecklas, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point Software Technologies. Den kraftiga ökningen för ISP:er och MSP:er kan kopplas till att många sektorer fick ställa om till mer digital verksamhet under pandemin. Det har skapat ett intresse hos de cyberkriminella då cybersäkerheten ofta inte hänger med vid en snabb digital omställning. Dessvärre förväntar vi oss att cyberattackerna kommer att fortsätta öka även detta år. AI-teknik så som ChatGPT gör det enkelt för cyberkriminella att snabbt skapa skadlig kod på ett mer automatiserat sätt.

Cybersäkerhetstips:

Utbildning – Okunskap är ett av de största hoten och att frekvent utbilda anställda så att de kan identifiera eventuella hot kan räcka långt.

Håll systemen uppdaterade –Att hålla datorer och servrar uppdaterade och tillämpa säkerhetspatchar bidrar till att minska sårbarheten mot ransomware-attacker.

Uppdatera mjukvaran – Cyberkriminella kan ibland hitta ingångar i ett nätverk via applikationer och mjukvara som inte uppfyller den senaste säkerhetsstandarden. Genom att ständigt uppdatera till de senaste versionerna och säkerhetspatcharna håller man sig därför bättre skyddad mot oönskade intrång.

Välj förebyggande framför upptäckande lösningar – Många anser att attacker kommer att ske, att de inte går att förhindra och att man därför inte har något annat val än att investera i teknik som snabbt kan upptäcka en attack när den väl har skett. Detta är inte sant. Attacker kan både blockeras och undvikas helt och hållet. Med rätt teknik kan de allra flesta attacker förhindras, inklusive de allra mest avancerade, utan att det påverkar den dagliga verksamheten.

För mer information, läs Check Point Softwares blogg: 

https://blog.checkpoint.com/2023/01/05/38-increase-in-2022-global-cyberattacks/