Nyheter

Bellman Group skriver avtal om slitdelar och reservdelar med Entrack

Totalekonomin är viktig för Bellman Group, som tecknar avtal om slitdelar och reservdelar med Entrack.

Slit- och reservdelsleverantören Entrack AB tecknar ett avtal med Bellman Group AB. Avtalet innebär att Entrack blir en prioriterad leverantör av slitdelar, reservdelar och redskap till etablerade företag som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige och som ingår i anläggningskoncernen Bellman Group, som har sin företagsobligation noterad på Nasdaq Stockholm.

– Entrack är ett väletablerat företag med gott rykte i branschen och de har ett erbjudande som ger oss en förbättrad totalekonomi, säger Magnus Persson, VD på Bellman Group AB.

Bellman Group är genom de senaste årens företagsuppköp en av de större aktörerna inom entreprenadbranschen i Sverige. I gruppen ingår Bellmans Åkeri & Entreprenad, Uppländska Bergborrnings, VSM, Samgräv, SÅCAB, Ivarssons Entreprenad, Norrvidinge, Holmgrens Åkeri och senast, i juni 2022, förvärvades Bröderna Öhman i Älvsbyn. Den 31 december 2021 hade Bellman Group en en personalstyrka på ca 600 medarbetare och 515 egna fordon och maskiner och omsatte närmare 3 miljarder SEK.

– Vi har som strategi att förvärva väletablerade och fina bolag med bra resultat. Närmast ser vi Norrland som nästa tillväxtmarknad, då det är hög intensitet på byggandet av hamnar, stålverk, infrastruktur etc. där, säger Magnus Persson, VD på Bellman Group. 

Att förvärva bolag som läggs under ett och samma paraply innebär också stora möjligheter till samordnade leverantörsavtal. Detta är något som ledde fram till Bellman Groups senaste avtal med slitdelsleverantören Entrack.

– Redan 2001 kom jag i kontakt med Entrack och förutom prisvärda produkter med bra kvalité har de alltid varit en stabil och leveranssäker partner. Det är något som är mycket viktigt i denna bransch och det bidrar till en bra totalekonomi för alla bolag inom Bellman Group, menar Magnus Persson.

Avtalet som är volymbaserat garanterar också Bellman Group ett antal lagerförda artiklar för snabb leverans. Framför allt gäller det slitdelar som skoptänder, slitstål och vissa underredesdetaljer till bandschaktare och grävmaskiner.

– Vi är otroligt stolta och glada över att Bellman Group valt oss som prioriterad leverantör. Avtalet och samarbetet ger oss en ännu bredare plattform att stå på och gör det möjligt att fortsätta utveckla vårt produktutbud, lagerhålla rätt produkter på rätt lager och fortsatt hålla norra Europas största lager av slitdelar till entreprenadmaskiner, säger Daniel Hagengård, VD på Entrack AB.

Entrack AB omsatte 262 MSEK 2021. Huvudkontor och centrallager ligger i Järfälla och utöver det finns försäljningskontor och lager på orterna Eslöv, Göteborg, Karlstad, Östersund, Sörbygden och Luleå. Entrack AB är systerbolag till Entrack Oy i Finland, Entrack-POL i Polen och Entrack Europe i Italien som alla verkar under moderbolaget Entrack Sverige AB.