Nyheter

Nytt ramavtal för Eitech

Eitech har sedan tidigare ett omfattande serviceavtal med Luleå Kommun. Ett samarbete som nu utökas i form av ett nytecknat ramavtal avseende leverans av komplett laddinfrastruktur till olika parkeringsplatser för kommunens fordon.

I Eitechs leverans ingår ansvar för bland annat installation, drift, underhåll och en betallösning både via faktura eller betalnings- och kreditkort. De nya anläggningarna kommer att byggas utifrån ett effektkrav om minst 3,7–11 kW fördelat på tre faser med dynamisk lastbalansering mellan fastighet och laddstation samt även förberedas för publik laddning.

– Det är verkligen en god efterfrågan på alla våra tjänster inom elteknik och framför allt ser vi en tyngdpunkt på installationer kopplat till energiomställning och effektivisering. Vi vill fortsätta att växa och utvecklas inom detta segment och söker därmed förstärkning av serviceelektriker med spetskompetens inom e-mobilitet, säger Emil Yletyinen, enhetschef för Eitech serviceverksamhet i Luleå.

Det nya avtalet med Luleå kommun sträcker sig över två år med en option på förlängning om ytterligare max två år.

På bilden: I slutet av 2022 installerade Eitech bland annat nya Supercharger laddare (200kW) för elbilar i Gällivare, på uppdrag av systervarumärke Omexom inom VINCI Energies i Sverige.