Nyheter

IT-säkerhetsexperten varnar: Fundera över maktfaktorn i de nya AI-verktygen

Det försämrade geopolitiska läget, nya AI-verktyg och behovet av förebyggande skydd var tillsammans med mycket annat på agendan under Check Point Softwares event CPX 360 Stockholm som ägde rum under veckan.

Jukka Saarenmaa, Regional Director Northern Europe Check Point Software, inledde eventet på At Six i Stockholm och pratade om det ökade cyberhotet och det försämrade säkerhetsläget vi befinner oss i idag. Han ser i sin roll ett ökat fokus på IT-säkerhetsfrågorna hos många verksamheter idag och framför allt ett större intresse från ledningsgrupper kring IT-säkerhet. Han påpekade inte bara det försämrade säkerhetsläget, utan också en stundande ekonomisk recession. Saarenmaa passade på att fråga ChatGPT om recession är skäl nog att prioritera ner IT-säkerheten och AI-svaret var kort och gott nej.

Gil Shwed, grundare och CEO Check Point Software, deltog digitalt från eventet i München och pratade just om hur digitalt samhället är idag och hur antalet digitala enheter fortsätter att öka. Detta ökar pressen på IT-säkerheten och de ansvariga måste fråga sig om alla deras tidigare existerande och nytillkomna attackytor verkligen är skyddade och om deras säkerhetslösningar kan samarbeta i de alltmer komplexa IT-miljöerna. Shwed påpekade att säkerhetslösningarna måste vara heltäckande, konsoliderade och kunna samarbeta med varandra för att kunna möta dagens sofistikerade cyberhot.

Maya Horowitz, VP Check Point Research, talade om cyberhotens utveckling och gjorde en historisk jämförelse under sin presentation ”Hacking like a Queen” genom att påvisa hur drottningar genom tiderna har försökt mäta sin makthunger med ofta tvivelaktiga metoder. Trenderna finns kvar än idag men tar sig andra uttryck när aktörer försöker tjäna sina egna syften. Inte sällan sker det online och idag är ransomware en vanlig metod, som drabbade 1 av 13 verksamheter under 2022 enligt Check Point Researchs siffror.

Gera Dorfman, VP Network Security Check Point Software, presenterade de senaste produktnyheterna och pratade om att både skalan på och sofistikeringen av hoten ökar. Han ser också en trend att nya attackytor angrips och att nationer är mer inblandade i cyberattacker än tidigare. Detta ökar kraven på förebyggande skydd som förhindrar cyberattackerna innan de lyckas nå sina mål.

ChatGPT var temat för en paneldiskussion under eventet och Check Point Softwares IT-säkerhetsexpert Mats Ekdahl höjde ett varningens finger:

– Vi måste verkligen fundera på vilka aktörer som matar in och matar ut information från de nya AI-verktygen såsom ChatGPT. De som äger verktygen och har möjlighet att styra över informationen har en stor maktfaktor över vad verktygen ger för svar. Som användare måste du också vara medveten om att AI-tjänsten själv inte kan tänka, den ger oss bara svar baserat på den information som matats in. Vi måste därför fortsätta vara källkritiska och använda verktygen mer som ett stöd. Det är dock viktigt att vara försiktig med vilken information man ger AI-tjänsten. Att till exempel be ChatGPT om en sammanfattning av ett långt dokument med känslig information innebär i praktiken att tjänsten efter det har tillgång till informationen och kan använda den för att svara på framtida användares förfrågningar.

Under eventet delades priser ut till nordiska kunder och partner som utmärkt sig under året. Telia och Telia Cygate vann kategorin ”Partner of the Year” i Sverige och Infinigate Sweden tog hem vinsten i ”Growth Distributor of the Year EMEA”.

CPX 360 Stockholm var i år ett hybridevent och hade cirka 250 deltagare på plats i Stockholm. Vissa inslag direktsändes från eventet i München. Totalt deltog 7000 personer digitalt eller på plats på något av de totalt fem eventen runtom i Europa, varav ett var på At Six i Stockholm.

Fler nyheter från CPX 360:

Check Point Software Technologies lanserar Infinity Global Services, läs mer här.