Nyheter

Volkswagen-koncernen driver på den strategiska omstruktureringen av laddnings- och energiverksamheten

Volkswagen-koncernen fortsätter att driva den strategiska omstruktureringen av sin laddnings- och energiverksamhet med den nya chefen för Charging and Energy, Giovanni Palazzo.

Från och med den 1 juli har Giovanni Palazzo utsetts till Senior Vice President med ansvar för Volkswagen-koncernens globala laddnings- och energiverksamhet. Han leder även varumärket Elli som VD och försäljningschef.

Volkswagen-koncernen utvecklar nya affärsmodeller med en egen smart energiplattform.

Starkare samarbete mellan Elli och Electrify America samt med Volkswagen-koncernens varumärken.

Elli ska bli en internationell tungviktare inom energi- och batterihantering tillsammans med Electrify America.

Giovanni Palazzo har ansvarat för Volkswagen-koncernens globala laddnings- och energiverksamhet sedan den 1 juli och leder även varumärket Elli som VD och försäljningschef. Han kommer att fokusera på att bygga ut snabbladdningsnätet och vidareutveckla Volkswagens egen smarta energiplattform.

Elli och Electrify America ska samarbeta närmare och rulla ut nya affärsmodeller internationellt. Dessutom kommer divisionen att stärka samarbetet med koncernens varumärken och intensifiera sin närhet till privat- och vagnparkskunder. Strategins hörnstenar har redan presenterats för investerare och analytiker på kapitalmarknadsdagen.

– Volkswagen-koncernen kan bygga vidare på sina varumärkens expertis inom laddning och energi, i synnerhet Electrify America – det största öppna laddningsnätverket i USA – och Elli, som redan är den största leverantören av mobilitetstjänster i Europa, säger Giovanni Palazzo, Senior Vice President Volkswagen Group Charging and Energy och Ellis VD.

– Vi vill utöka denna expertis ytterligare längs hela värdekedjan och vertikalisera energihanteringsverksamheten, vilket kommer att vara en viktig intäktsdrivare i framtiden. Detta bygger på en ny strategisk inriktning, nya affärsmodeller och ett närmare samarbete inom divisionen och med Volkswagen-koncernens varumärken, fortsätter Giovanni Palazzo.

Intelligent laddningshantering

Med denna tydliga strategiska inriktning strävar Volkswagen efter att erbjuda innovativa lösningar för lastbalansering, energimarknadsoptimering och energihandel. Volkswagen-koncernen planerar de första tjänsterna för intelligent laddningshantering för vagnparkskunder från 2024. Giovanni Palazzo har viktiga erfarenheter från den nordamerikanska marknaden där han har varit VD för Electrify America sedan 2018. Robert Barrosa tog över ledningen för Electrify America som VD och koncernchef från och med den 1 juni.

– Vi insåg tidigt att laddning och energi är ett av de viktigaste framtida områdena för upptrappningen av elektrisk mobilitet och energiomställningen. Därför är det viktigt att utveckla våra egna produkter och tjänster längs hela värdekedjan och att ingå strategiska partnerskap inom energisektorn, säger Thomas Schmall, medlem i ledningsgruppen för Volkswagen-koncernen med ansvar för teknik och VD för Volkswagen Group Technology.

– Med Giovanni Palazzo har vi nu en utmärkt branschexpert och en modern ledare i vårt team som kommer att stärka koncernens kompetenser i energiomställningen. Som internationellt erfaren chef har han kompetensen att driva globala samarbeten och innovationspartnerskap.

Globalt snabbladdningsnätverk med Elli, Electrify America och CAMS

Med Electrify America driver Volkswagen redan det största öppna laddningsnätverket i USA. Volkswagens mål är att tillsammans med partners bygga mer än 43 000 snabbladdningsstationer i Europa, Kina och Nordamerika till 2025. Bara i Nordamerika planerar Electrify America att fördubbla snabbladdningsnätet till 8 000 laddningspunkter. I Europa erbjuder koncernen redan sina kunder tillgång till mer än 500 000 laddningspunkter med varumärket Elli som leverantör av mobilitetstjänster (MSP).

I Kina kommer Volkswagen att bygga totalt 17 000 snabbladdningsstationer till 2025 genom joint venture-företaget CAMS. Samtidigt avser koncernen att utöka sitt utbud av laddnings- och energitjänster för att bättre möta kundernas behov.

Förutom hårdvara som hemladdare och flexibla snabbladdningsstationer kommer Volkswagen-koncernen att utöka sitt framtida utbud av laddnings- och energitjänster som offentlig laddning, grön energi och energihantering. Electrify America tillhandahåller redan några av dessa tjänster i Nordamerika. I Europa täcks dessa av Elli. På sikt kommer koncernen att förankra elbilen som en intelligent konsument och powerbank i elnätet och därmed bidra till framtidens energisystem.

Koncernens teknologiska ”powerhouse”

Utöver PowerCo, Group Components och Group Platform Business är divisionen Charging and Energy en av fyra teknikpelare inom Group Technology. För två år sedan skapade Volkswagen-koncernen ett unikt ekosystem kring elektrisk mobilitet med Group Technology, som omfattar alla tjänster, från komponenter för elmotorn och batterierna till laddning och energi.

Volkswagen Group Technology samlar de koncernomfattande aktiviteterna inom områdena batterier, laddning och elektroniska komponenter och stödjer varumärkena som koncernomfattande teknikleverantör. Även dotterbolagen PowerCo (batteri) och Elli (laddning & energi) är anslutna här. Denna högteknologiska portfölj inkluderar den enhetliga battericellen som kommer att tillverkas av PowerCo från 2025 och som kommer att sätta en ny standard inom batteriteknik. Divisionen omfattar även plattformsverksamheten, som inkluderar samarbeten med externa partners som Ford och Mahindra.

Om Elli

Varumärket Elli, med cirka 300 anställda, tar hand om kundernas behov i gränssnittet mellan energi och mobilitet. Elli, som ingår i Volkswagen-koncernen, erbjuder ett brett utbud av energi- och laddningslösningar i Europa och fungerar som mobilitetsleverantör. Den aktuella produktportföljen omfattar laddningslösningar för privatkunder och företag – från företagets egna hemmaladdare och flexibla snabbladdningsstationer (Flexpoles) till laddningstjänster och innovativa smarta gröna eltariffer.

För laddning i offentliga utrymmen tillhandahåller Elli digitala lösningar och tjänster för en sömlös laddningsupplevelse. Elli grundades 2018 och har kontor i Berlin, Wolfsburg och München.