Nyheter

Volkswagen-koncernen omorganiserar inköp av halvledare

Volkswagen-koncernen omorganiserar sin inköpsverksamhet för elektroniska delar och halvledare för att långsiktigt säkra försörjningen och därmed säkerställa en ledande position vad gäller teknik och konkurrenskraft.

Därför har koncernen tagit fram en ny strategi för inköp av delar med elektroniska komponenter.

– En hög grad av transparens i värdekedjan för halvledare – den exakta kunskapen om de delar som används – gör att vi bättre kan fastställa den globala efterfrågan och tillgängligheten för dessa komponenter. Detta understryks av riskhanteringen, som i framtiden kommer att omfatta enskilda elektroniska delar och hjälpa oss att upptäcka och undvika flaskhalsar i ett tidigt skede. För strategiskt viktiga halvledare och även för koncernens egen planerade utveckling i framtiden kommer vi att förlita oss på direkta inköp från halvledartillverkarna, säger Dirk Große-Loheide, inköpschef på Volkswagen Personbilar och medlem av koncernledningen.

Tidigare anskaffades elektroniska komponenter som styrenheter och Tier 1-leverantörerna var i stort sett fria att bestämma vilka delar de använde. Framöver kommer koncernens inköpsavdelning i nära samarbete med Tier 1-leverantörerna att definiera vilka halvledare och andra elektroniska delar som ska användas.

– Dessutom görs detta för alla varumärken av SSC (Semiconductor Sourcing Committee), som inrättats speciellt för detta ändamål, med representanter från varumärkenas inköps- och utvecklingsavdelningar samt från Volkswagen Group Components och CARIAD. Denna transparens innebär även, vad gäller halvledare, att tekniska alternativ kan identifieras och implementeras snabbare vid flaskhalsar. En annan positiv effekt är att en minskning av varianter i hårdvaran resulterar i en lägre grad av mjukvarukomplexitet, säger Karsten Schnake, inköpschef på Škoda Auto och chef för den varumärkes- och funktionsövergripande arbetsgruppen COMPASS (Cross Operational Management Parts & Supply Security).

Halvledare är oumbärliga inom fordonsindustrin. De är inte bara nödvända för massproduktion, de är också innovationsdrivande och nyckeln till att lansera nya produkter på marknaden.

Den största ökningen av efterfrågan på halvledare är ett resultat av den ökande elektrifieringen av fordon och trenden mot ökad användning av assistansfunktioner fram till helt autonom körning. Motsvarande innovationer kommer också att resultera i användning av banbrytande halvledare, medan efterfrågan på vanligare halvledare kommer att kvarstå eller till och med öka ytterligare. Fordonsinnovationer kännetecknas i hög grad av användningen av halvledare: 1978 installerades bara åtta halvledare i en styrenhet i en Porsche 911. Idag har en Škoda Enyaq cirka 90 styrenheter med cirka 8 000 elektroniska komponenter.

Denna utveckling påverkar även värdet på elektroniska komponenter i bilen, vars värde kommer att mer än fördubblas år 2030 från dagens genomsnitt på cirka 600 euro per bil. Enligt koncernens bedömning och motsvarande analyser ökar även fordonssektorns betydelse som kund till halvledarindustrin. Idag ligger bilindustrin på 5:e plats bland de största inköparna med en global inköpsvolym för halvledare på cirka 47 miljarder US-dollar. År 2030 förväntas vår bransch säkra tredjeplatsen med en marknadsvolym på cirka 147 miljarder US-dollar.

Efterverkningarna av COVID-19-pandemin och den tillhörande chipkrisen kan fortfarande märkas av. För att lösa dessa enorma utmaningar och säkerställa halvledarförsörjningen lanserade Volkswagen-koncernen initiativet COMPASS i början av 2022, initialt med det operativa fokuset att säkra fordonsprogrammet. Strategiska handlingsområden identifierades utifrån lärdomar från halvledarkrisen och långsiktiga lösningar utvecklades och implementerades.