Nyheter

Sverige först ut i EU att införa SERMI

När en konsument ringer en Konsumentvägledare och frågar om SERMI eller att kunden krävs på en fullmakt för att lämna in en bil på reparation uppstår en osäkerhet hos många konsumentvägledare.

– En liknande situation kan uppstå när en kommunanställd lämnar in kommunens fordon och reparation ska utföras på lås, larm och startegenskaper, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Startdatum för SERMI var 1 oktober 2023, vilket innebär att en certifiering av verkstaden och tekniker krävs för nedladdning av en programvara i en personbil, lastbil, van, husbil eller trailer. Detta gäller för varje fordon som verkstaden inte är auktoriserad för.

Sverige är första landet inom EU att införa SERMI, som kommer gälla i hela EU.

SERMI kommer från förordningarna 2018/858 & 2021/1244. SERMI är en förkortning som betyder Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information (Säkerhetsrelaterad information om fordonsreparation och underhåll).

– Som fordonsägare kommer man framför allt märka att legitimation krävs av verkstaden vid inlämnandet av fordonet. Är personen som lämnar in fordonet inte registrerad ägare kommer det krävas fullmakt från registrerad ägare, för att verkstaden skall kunna arbeta med fordonet, fortsätter Bo Ericsson.

Med denna förbättring kommer färre diskussioner uppstå om vem som ska betala och vem som har beordrat arbetet när fordonet skall hämtas ut. En annan fördel är att kontroll kommer ske hos Interpol vid inlämningstillfället, för att säkerställa att fordonet inte är stulet i ett annat EU land.

– För att undanröja alla frågor har Fordonsjuristen bjudit in samtliga Konsumentvägledare och Kommuner till två online-möten för att presentera SERMI samt besvara eventuella frågor, avslutar Bo Ericsson.

Foto: Jens P. Raak