Nyheter

Skolinspektionen: Stora brister i yrkesförarutbildningen

Lastbilschaufför är det yrke som under 2011-2020 var mest utsatt för dödsolyckor i arbetet. Trots det visar en ny tillsyn från Skolinspektionen att det finns stora brister i utbildningen för tung lastbil och släp inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn för att kontrollera om yrkesförarutbildningen hos 28 valda verksamheter ger elever möjlighet att nå kompetenskraven för yrkesförare med tung lastbil och släp.

Tillsynen visar att det finns brister i utbildningen hos majoriteten av de verksamheter som ingått i tillsynen. Hälften av dem hade dessutom brister inom mer än ett område.

– För elever som utbildar sig till yrkesförare kan brister i utbildningen få allvarliga konsekvenser. Både i form av olyckor och skador på människor och gods samt konsekvenser för ekonomi och miljö. Därför ser vi allvarligt på resultaten i vår tillsyn, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Skolinspektionen har bedömt att flera verksamheter brister dels vid körmomenten och dels vid hantering av lastbilsmonterad kran. Eleverna har inte fått köra med truckar, hjullastare och/eller övningsköra med olika fordonstyper som är sammankopplade eller så finns de inte tillgängliga för eleverna i tillräcklig omfattning.

Alla verksamheter med brister har fått föreläggande och ska nu på kort tid rätta dessa.

– Vi ser att eleverna inte får alla delar av utbildningens centrala innehåll vilket medför konsekvenser både för den enskilde eleven, för säkerheten i arbetslivet och för allmänheten i trafiken, berättar Helén Ängmo.

Tidigare har Skolinspektionen i huvudsak genomfört tillsyn avseende vuxenutbildning på huvudmannanivå. Med anledning av att Skolinspektionens instruktion ändrades i februari 2022 genomför vi nu tillsyn av vuxenutbildningen på skolnivå.

Tillsynen omfattar 28 verksamheter. Drygt hälften av verksamheterna anordnas genom entreprenad av enskilda utbildningsanordnare och övriga verksamheter anordnas i kommunens egen regi.

Foto: cottonbro studio