Nyheter

Europas mesta campingland: 100-tals småorter får del av campingarnas miljardmotor

Sverige kan titulera sig Europas mesta campingland. Inget land har fler husvagnar och husbilar och intresset för att campa har återigen nått nya rekordnivåer. Den starka tillväxten är en drivande motor på mängder av mindre orter runt om i landet. Det handlar om miljardbelopp.

Intresset för det mobila livet är större än någonsin. Många faktorer spelar in. Sverige har en lång tradition som ”campingland”. Under senare år har också en ny, stark målgrupp adderats till. Det handlar om aktiva människor som exempelvis cyklar, spelar golf, vandrar och orienterar. Med ett campingfordon går det snabbt och enkelt att ta sig ut till sin arena.

– Samtidigt är det fler än någonsin som väljer en klassisk campingsemester. Enligt SCR Svensk Camping uppgick antalet gästnätter förra året, (2022) till 17,1 miljoner gästnätter, en ökning med 11 procent. Enbart login på svenska campingar omsatte 2,6 miljarder kronor, säger Per Nilsson, ordförande för branschorganisationen Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF).

Enligt statistik från ECF, European Caravan Federation, är Sverige det land i Europa som har flest campingfordon (husvagnar/husbilar) per capita. Intresset är fortsatt starkt. Prognosen för innevarande år, enligt HRF, är att den totala försäljningen kommer att omsätta ca 31,3 miljarder kronor, fördelat på ca 9 000 nya och ca 60 000 begagnade fordon i Sverige. Dock har försäljningen av nya fordon bromsat in kraftigt, vilket oroar.

– Den så kallade bonus malus-skatten är svår att hantera för alla. Det är svårt att förklara för kunder varför skatten är högre på nya husbilar som har den effektivaste avgasreningen och minst klimatpåverkan, medan äldre husbilar med sämre avgasrening har lägre skatt, fortsätter Per Nilsson.

En effekt av bonus malus har blivit en stark efterfrågan på begagnade fordon som svarat för närmare 85% av den totala försäljningen.

På mängder av mindre orter runt om i landet har campingen blivit en motor för bygden. Campinganläggningar lockar gäster som nyttjar närområdets faciliteter i form av butiker, restauranger, mackar, aktiviteter och besöksmål.

En av många goda effekter är alla 1 000-tals sommarjobb som skapar sysselsättning för ungdomar.

– Vi vet att varje campingfordon i genomsnitt generar drygt 1 000 kronor per dygn i turistekonomiska effekter. Ett snabbt överslag visar att en normalstor campinganläggning med 200 – 300 platser under sommarhalvåret inbringar, utöver den egna försäljningen, intäkter till sin region på mellan 10 och 30 miljoner kronor, berättar Per Nilsson.

För Sverige totalt blir de turistekonomiska effekterna 11,2 miljarder enligt en branschrapport från SCR, fördelat på fler än 1 000 campingar runt om i landet.

Enligt HRF:s ordförande finns det ett antal bekymmer som kan få svåra konsekvenser.

Problemen är tämligen enkla att åtgärda, men här måste politiken hjälpa till och agera skyndsamt:

Skattefrågan (den så kallade bonus malus-skatten) måste vara rimlig och långsiktigt förutsägbar och ta hänsyn till att fordonet i första hand är avsett för boende.

Uppdatera körkortsreglerna från 70-talet. Bilar har blivit säkrare men också tyngre. De ålderdomliga viktreglerna för B-körkort måste anpassas till dagens fordonsflotta.

Hitta en anpassad modell vad gäller producentansvar för återvinning av husbilar och husvagnar.

Gör det enkelt för entreprenörer att anlägga ställplatser och campingar.

– I samtliga fall är det här inga svåra frågor att hitta bra lösningar på. Här kan våra politiker göra stor skillnad och ge förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för många branscher, avslutar Per Nilsson.