Nyheter

IKEM: ”Kritisk infrastruktur måste säkras med mer än örlogsfartyg”

JEF-länderna har beslutat att patrullera Östersjön och delar av Nordsjön med örlogsfartyg med anledning av en ökad hotbild mot kritisk infrastruktur. IKEM har längre krävt åtgärder för att säkra svensk gasförsörjning. Ökad bevakning är dock en otillräcklig åtgärd vid en redan förhöjd krisnivå.

Energimyndigheten höjde krisnivån för svensk gasförsörjning i juni 2022. Enligt en färsk lägesrapport från myndigheten (Uppdaterad lägesbild med anledning av situationen i Ukraina, 28 november 2023) ligger den förhöjda nivån ännu fast och bedömningen är att ”den europeiska gasförsörjningssituationen under vintern 2023/2024 kan komma att bli utmanande trots bättre utgångsläge än förra vintern”.

Regeringen meddelade igårkväll att ett 20-tal örlogsfartyg ska bevaka Östersjöns och Nordsjöns kritiska infrastruktur efter beslut av Joint Expeditionary Force, JEF, ett försvarssamarbete mellan 10 olika länder. IKEM, som representerar de samhällsviktiga och gasberoende industrierna, menar att det är otillräckligt.

– Staten behöver skaffa en ordentlig försäkring för att säkra svensk gasberedskap. Industrin behöver molekylen i gasen som råvara, bland annat för att rena dricksvatten och för vår livsmedelsförsörjning. Sverige har till skillnad från många andra länder endast ett gasnät vilket gör vår försörjning mycket sårbar, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig, IKEM.

IKEM har sedan tidigare krävt att regeringen vidtar flertalet åtgärder.

– Det behövs en LNG-terminal längs det västsvenska naturgasnätet, ett gaslager som räcker i mer än ett par dagar och en utbyggd produktion och infrastruktur för biogas. Vi tycker också att staten skyndsamt måste upphäva lagen om förbud att ta upp egen naturgas, det är det minsta man kan begära vid en eventuell bristsituation, fortsätter Malin Johansson.

Ett vanligt förekommande påstående är att Sverige och EU har väl fyllda gaslager. Korrekt, men oviktigt menar IKEM.

– Svenskt gaslager är en demoanläggning som syftar till att tryckutjämna. Den skulle göra oss trygga i några timmar. Europeiskt gaslager kan täcka en tredjedel av Europas vinterbehov, men i hur många dagar är svårt att sia. Att lagren skulle kunna trygg industrin vid kris är direkt osant, avslutar Malin Johansson.