Nyheter

Magna ansluter till Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar

Det globala mobilitetsföretaget Magna, en av de största leverantörerna till bilindustrin, går med i Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar för att vidareutveckla och förbättra lösningar för avancerade förarassistanssystem (ADAS). Den senaste 5G-tekniken för så kallad millimetervågor kommer att testas i ett nytt privat 5G-nät som byggts på Magnas testbana i Vårgårda – en av de första installationerna av sitt slag i Sverige.

Magna utvecklar avancerade förarassistanssystem (ADAS) – vilket är förarhjälpmedel och förebyggande säkerhetsfunktioner. Fordon utrustade med dessa system kommer att kopplas upp mot det nya privata 5G-nätet som Telia och Ericsson byggt på Magnas testbana i Vårgårda, en bit utanför Göteborg.

Det blir en av de första installationerna i Sverige att använda 5G via millimetervågor (mmWave) – som möjliggör gigabithastigheter med väldigt låg latens i mobilnätet – viktigt för de nya ADAS-system som nu utvecklas och som drar nytta av supersnabb kommunikation mellan fordon (V2V) och andra system (V2X).

– Magna ligger i teknikutvecklingens framkant vad gäller förarassistanssystem och passar väl in i NorthStar-programmet – som vi startade för att hjälpa industrin att verkligen få ut nyttan av 5G. Deras system för aktiv säkerhet bygger på att fordon kan överföra i data i så nära realtid man kan komma. För det krävs extremt snabb och pålitlig uppkoppling som man kan lita på, precis det som 5G är utvecklat för. Här får vi verkligen möjligheten att testa gränserna på den nya tekniken. Det känns extra kul att vi dessutom får sätta ner flaggan i marken för ännu en teknisk milstolpe med de första kommersiella testerna av millimetervåg i Sverige, säger Magnus Leonhardt, innovations- och strategichef för Telias företagsaffär.

– Genom att använda den senaste tekniken för mobilnät så kan vi driva på utvecklingen inom fordonsbranschen, då det möjliggör mer kraftfulla sensorlösningar och på så vis bättre och mer konkurrenskraftiga ADAS-system. Men vårt fokus är inte bara att möta tekniska krav – men även att utveckla produkter för att kunna förutse och förebygga olyckor – och därmed förbättra vägsäkerheten för alla, säger Bill Snider, Chef för Magna Electronics.

Magnas ADAS-system kan ingripa vid behov eller varna förare i fordon och kan på så vis förbättra säkerheten för förare och andra trafikanter genom förebygga risken för allvarliga olyckor. De nya funktioner som ska testas inom ramen för NorthStar-programmet bygger på att förarassistanssystemet kan inhämta realtidsdata från sensorer i andra fordon – och från infrastruktur runtomkring fordonet. Det ställer höga krav på uppkopplingen – något det nya privata 5G-nätet på Magnas testbana är utformat för att möta.

Nätet har en bandbredd på 400 MHz i frekvensbandet 26 GHZ – vilket möjliggör gigabithastigheter med mycket låga svarstider (latens). Det privata nätet är i sin tur ihopkopplat med innovationsnätet i NorthStar-programmet som bygger på Ericssons dual-mode 5G Core – och som även kan anslutas till Telias publika 5G-nät, som nu rullas ut över hela Sverige. Det innebär att Magna kan få tillgång till snabb uppkoppling över stora geografiska områden.

– Vi är otroligt glada över att Magna ansluter till NorthStar och att vi fortsätter sätta kraften hos 5G i händerna på globala ledare inom fordonsindustrin. Ericssons 5G-teknik möjliggör en bredd av användningsområden med sina höga överföringhastigheter, robusthet och låga fördröjningar i dataöverföringen. Det kommer att vara avgörande för nya, tidskänsliga säkerhetsapplikationer, säger Nora Wahby, chef för Nord- och Centraleuropa på Ericsson.