Nyheter

Fordonsjuristen förkastar Centerpartiets förslag att ta bort godkännandegränsen för yrkesprogram

Text: Bo Ericsson, Fordonsjuristen

Låg kunskap om fordonsbranschen leder till dåliga förslag om kunskapskrav.
Jag har suttit med i Lokala, Regionala och Nationella programrådet under många år och gång på gång har jag påtalat vikten av kunskap om elektrifieringen, digitaliseringen, självkörande fordon och hur avancerat det är med fordonsreparationer. För att kunna tillgodogöra sig de kunskaper som krävs är det oerhört viktigt med grundläggande kunskaper i engelska, svenska, matematik mm.

Det finns inga enkla arbeten i fordonsbranschen. Att då föreslå att ta bort gränsen för godkänt när det gäller yrkesprogrammen och låta den enbart gälla för de som vill ha högskolebehörighet, visar vilken okunskap Niels Paarup-Petersen (Centerpartiet) besitter om fordonsbranschen.

Tack vare den senaste utvecklingen när det gäller digital teknik såsom högpresterande robotar och artificiell intelligens är självkörande fordon på väg att bli verklighet. Något som många av oss en gång bara fantiserade om.

Inom fordonsbranschen ställs det allt högre krav både på de som är yrkesverksamma och på företagen. I de nya EU förordningarna (2018/858 & 2021/1244) är teknisk kompetens (Gymnasiebetyg för relevant utbildning) ett krav för att en verkstad ska kunna bli SERMI godkänd.

Juridiska kunskaper för att kunna hantera kunder på ett korrekt sätt är något som också allt oftare införs på agendan. Vi som branschförening tillsammans med övriga i fordonsbranschen lägger mycket möda och tid på att förbättra anseendet för vår bransch. Det här förslaget från Niels Paarup-Petersen (Centerpartiet) sänker vårt anseende till en nivå som vi aldrig kommer ställa oss bakom. Att sänka kunskapskraven, i stället för att bibehålla eller t o m öka dem, avfärdar vi som okunskap om vad som krävs av yrkesverksamma i fordonsbranschen.

Det är inte lätt att hänga med i den snabba utvecklingen som pågår i vår bransch, därför erbjuder vi Niels Paarup-Petersen (Centerpartiet) ett besök och en föreläsning på en verkstad i Sverige.