Nyheter

Marma – en ny banbrytande laddningshårdvara för delade elcyklar och elsparkcyklar

Idag presenterar Standab, den ledande leverantören av parkeringsinfrastruktur för delad mikromobilitet, Marma – en ny banbrytande laddningshårdvara för delade elcyklar och elsparkcyklar. Den nya användarvänliga laddningslösningen är utformad för att förbättra lönsamheten genom att kraftigt reducera manuella batteribyten och säkerställer en bred kompatibilitet mellan olika operatörer. 

Standab, med närvaro i över 45 europeiska städer, vill överbrygga gapet mellan städer och operatörer genom att erbjuda smart parkeringsinfrastruktur för branschen.

– Marma är inte bara en ny innovativ laddningslösning för fordonsflottan, det är ett viktigt steg mot operationell effektivisering och ökad lönsamhet för branschen i stort. Vi har utformat Marma med en vision om att stärka både operatörer, förbättra användarupplevelsen och bidra till en mer hållbar framtid för modernt stadsanpassad mobilitet, säger Marcus Adolfsson, VD och medgrundare av Standab.

Framgångsrik pilot med mikromobilitetsoperatören Dott

I samarbete med Dott och The Kloud genomförde Standab en framgångsrik pilotstudie i Stockholmsområdet. Den strategiska placeringen av laddstationer utrustade med Marma  resulterade i noll batteribyten och en betydande förbättring av drifttiden för samtliga fordon.

– Vi letar alltid efter sätt att förbättra vår integration i städer. Piloten tillsammans med Standab har visat att en laddningslösning kan kombineras med smidig och organiserad parkering i stadskärnor, som också säkerställer att användare alltid kan hitta ett fordon som är redo att användas när de behöver det, säger Laurent Kennel, Chief Development Officer på Dott.

Data från piloten visar att cirka en timmes parkering via Marma leder till en ytterligare genomsnittlig dag i drift. Genomsnittsnivåerna för fordonsbatterierna ökade med 49 %, vilket ger en klar förbättring av tillgängligheten och den totala drifttiden för fordonsflottan i stort.

– Idag är manuella batteribyten en betydande kostnadspost för operatörerna, där Marma kan minska behovet av byten och samtidigt öka batterinivåerna för fordon i drift. Resultatet från piloten med Dott validerar Marmas förmåga att effektivisera fordonsdriften med övergripande förbättrad upptid och tillgänglighet, fortsätter Marcus Adolfsson.

Utvecklad av branschveteraner i samarbete med ledande operatörer

Marma är utvecklad av Standab tillsammans med tidigare chefer och specialister från Voi som Bassem Nomany och Mikael Brunnhede med omfattande erfarenhet inom IoT och fordonshårdvara samt i samarbete med Shahin Ghazinouri, tidigare VP hardware på Voi. DriveSweden och Vinnova har bidragit med finansiellt stöd i utvecklingen av Marma.

Marmas hårdvara är anpassad för både elcyklar och elsparkcyklar från olika ledande operatörer som Dott, Tier och Voi med flera. Utformningen av Marma gör hårdvaran kompatibel med både befintlig och ny parkeringsinfrastruktur.

– Vårt mål är att stötta både städer och operatörer med en opartisk och gemensam lösning, där funktionalitet och anpassningsförmåga är prioritet, avslutar Marcus Adolfsson.