Nyheter

CSRD för transportintensiva verksamheter – så gör Trafikförvaltningen

CSRD för transportintensiva verksamheter – så gör Trafikförvaltningen. Webbinarium 31 januari kl 10-11. EU-direktivet CSRD beskrivs som ett paradigmskifte för företagssektorns hållbarhetsredovisning. Direktivet innebär att hållbarhetsinformation ges samma tyngd som finansiell information med det övergripande målet att accelerera omställningen och främja övergången till en grön och cirkulär ekonomi.

För många företag innebär implementeringen av CSRD att stora förändringar behöver ske på kort tid. Samtidigt kan CSRD ses som en nyckel till att förstå risker och ta vara på möjligheter som leder till en mer robust affär.

Tolv specifika standarder, kända som ESRS, ligger till grund för detta arbete och sätter gemensamt långtgående krav inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. För företag vars verksamheter genererar resor och transporter kommer i synnerhet ESRS-standarden ”E1 Klimatförändringar” att vara central. En del i detta handlar om att förstå sin klimatpåverkan samt klimatrelaterade risker och möjligheter i hela värdekedjan, samt att mäta och hantera sina transportrelaterade Scope 3-utsläpp på ett robust sätt.

Trafikförvaltningen har, för AB SL-koncernen, påbörjat sin CSRD-anpassning tillsammans med Trivector Traffic. Nu bjuder vi in dig till ett informativt webbinarium där vi delar med oss av våra erfarenheter och lärdomar så här långt. Vi kommer också att presentera erfarenheter från några andra verksamheter och samtala om vilka möjligheter CSRD kommer att innebära för transportintensiva verksamheter.

För vem?

Webbinariet är öppet för alla intresserade, men har en särskild inriktning mot företag inom både offentlig och privat sektor med verksamhet som innefattar omfattande resor och transporter och som påverkas av CSRD.

På webbinariet medverkar

Maria Röjvall, sektionschef hållbar utveckling, Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Johanna Brunge Grant, CSRD-ansvarig Trivector Traffic

Pernilla Hyllenius Mattisson, Fokusområdesansvarig verksamheters transporter, Trivector Traffic

Moderator: Björn Wendle, Vice vd, Trivector Traffic

JAG VILL VETA MER OCH ANMÄLA MIG!

Foto: Aleksejs Bergmanis