Nyheter

Fem tendenser i trafiken över Øresundsbron under 2023

Här blickar Øresundsbron tillbaka på fem tydliga tendenser för trafiken över bron 2023:

”Gröna passager ökar kraftigt

Tågtrafiken över bron kör fossilbränslefritt på grön el. Men vägtrafiken blev allt grönare under 2023. Andelen fordon som kör med el eller vätgas ökade med drygt 55 procent mellan januari och december 2023.

Andelen gröna passager för vägtrafiken på Øresundsbron – där såväl personbilar som godstransporter ingår – uppgick till 11 procent i december (till och med den 20 december). Det kan jämföras med 7 procent i januari 2023. Vardagsmorgnar och under rusningen på eftermiddagen, där våra pendlarkunder kör mest, är andelen fossilfria fordon ännu högre.

Flera trafikrekord under sommaren

Øresundsbron satte flera trafikrekord sommaren 2023. Trafikrekorden för dygn, helg och vecka slogs första gången i mitten av juli. Men det höll bara en vecka innan nya rekord noterades.

Med totalt 923 496 passager i juli gjordes den bästa månadsnoteringen i brons historia. Därmed slogs det senaste månadsrekordet från juli 2019 med hela 65 921 passager.

Rekordstark dansk fritidstrafik

Dansk fritidstrafik över Øresundsbron nådde rekordnivåer under 2023.  Kronkursen och ett ökat intresse för semester i närområdet bedöms vara några av de främsta förklaringarna.

Totalt sett var fritidstrafiken med ØresundGO-avtal cirka 14 procent högre under 2023 jämfört med 2022, och det är främst danska ØresundGO-kunder som håller fritidstrafiken på den höga nivån. Dansk fritidstrafik över Øresundsbron blev 23 procent högre jämfört med förra året, medan en minskning på 5 procent ses i den svenska fritidstrafiken under perioden.

Avmattad godstrafik

Samtidigt som fritidstrafiken ökat kraftigt över Øresundsbron blev det en avmattning för lastbilstrafiken under 2023. Trenden påbörjades under det andra kvartalet och fortsatte resten av året. Totalt sett minskade lastbilstrafiken 2 procent under 2023 jämfört med 2022.

Nedgången kommer efter en lång period där lastbilstrafiken på Øresundsbron har legat kvar på en relativt hög nivå, trots att både corona- och energikrisen har utmanat marknaden.

Många väljer nytt pendlarkort

Pendlarna körde något mer till och från arbetet under 2023 jämfört med året före, men inledningen av 2022 påverkades av coronarestriktioner.

Pendlingstrafiken över Øresundsbron ligger ganska stabilt på en nivå omkring 10-15 procent lägre än 2019, vilket ses som en effekt av nya resemönster med mer hemarbete och fler digitala möten.

Lanseringen av ØresundPENDLARE+ – ett pendlarkort obegränsade passager till ett fast pris – blev en succé. Omkring 1 500 kunder köper 30-dagars periodkortet varje månad och cirka 20 procent av alla pendlarpassager görs med periodkortet.”

Foto: Luc De Cleir