Nyheter

FLEXECHARGE får stöd för att utveckla sin last- och energihanteringsplattform för laddning av elbilar

FLEXeCHARGE, en specialiserad leverantör av last- och energihanteringstjänster till laddpunktsoperatörer och leverantörer av laddlösningar, har avslutat en startfinansieringsrunda med investeringar från välkända riskkapitalbolag Greencode Ventures, Link Capital och Vireo Ventures. Det danska energiteknikföretaget kommer att använda medlen för att ta nästa tekniska språng med sin e-mobilitetsplattform för smart last och energihantering.

När användningen av elbilar fortsätter att öka och förbuden mot bilar med förbränningsmotorer närmar sig, fortsätter kommersiell laddningsinfrastruktur att installeras snabbt över hela världen för att erbjuda samma nivå av bekvämlighet och tillgänglighet för elbilar som det finns för tankning av konventionella bilar.

En av de största vägspärrarna som påverkar denna utbyggnad är dock begränsningarna i energinätens kapacitet, som kämpar för att klara av ökade elbehov som drivs av det växande antalet elbilar på vägarna. Sofistikerad mjukvara för last- och energihantering behövs omgående för att mildra och övervinna risken för eftersläpningar av nätuppgraderingar som eventuellt kan lämna elbilsladdningsstationer strandade utan ström och säkerställa att samhället effektivt använder den ökande volymen förnybar energi som injiceras i det  europeiska nätet.

FLEXECHARGE är en ledande leverantör av innovativa last- och energihanteringstjänster inom e-mobilitetssektorn, och erbjuder en öppen plattform som sitter mellan och integreras med både laddningshårdvara för elbilar och hanteringssystem för laddpunkter.

Företagets leverantörsoberoende teknologi gör att AC- och DC-laddare kan integreras i en lasthanteringsplattform, lokalt eller via en molnbaserad tjänst. Laddpunktsoperatörer och leverantörer av laddningslösningar kan samla efterfrågan på hela sin portfölj av laddningsplatser i FLEXeCHARGEs plattform, och halvera sina laddningskostnader genom att intelligent integrera laddningsplatser med lokal förnybar energi, lagringssystem och flexibilitetsmarknader.

Förutom att sänka kostnaderna, gör FLEXeCHARGEs öppna plattform det möjligt för sina kunder att förbli oberoende av sina ledningssystem och hårdvaruleverantörer genom att erbjuda flexibiliteten att ansluta till vilken mjukvara eller hårdvara som helst, vilket möjliggör bättre beslut om energiköp och ökad operativ effektivitet.

Företaget hjälper team energie, operatören av norra Tysklands största snabbladdningsnav, att utnyttja peak shaving för att minska risken för högpresterande betalningar när den beräknade infrastrukturkapaciteten överskrids. FLEXECHARGE samarbetar också med Lade.ZEIT, vilket gör att laddningsleverantörens kunder kan dra nytta av mer informerat beslutsfattande inom energi och lasthantering.

Att avsluta sin såddfinansieringsrunda kommer att hjälpa FLEXeCHARGE att uppnå sitt uppdrag att bygga den mest avancerade last- och energihanteringsplattformen som kan erbjuda nätintegration för storskaliga kommersiella laddningsplatser, vilket företaget ser som den största utmaningen för att leverera en framgångsrik storskalig utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar.

Att avancera sin plattform kommer att göra det möjligt för FLEXeCHARGE att erbjuda storskalig optimering på flera platser, vilket för in innovation från bostadsmarknaden till kommersiell laddning. Företaget kommer också att stärka sina verksamhets-, försäljnings- och marknadsföringsteam och har redan påbörjat denna process genom att utse Christophe Lephilibert till ny direktör för marknadsföring och tillväxt.

Christophe, som också har gått med i FLEXeCHARGEs ledningsgrupp, har omfattande erfarenhet av e-mobilitet, energi och teknik och räknar Nokia, Fortum och ElectroMaps – en del av Wallbox Group – som tidigare arbetsgivare.

– Vi ser oss själva som ledare för e-mobilitetsövergången, säger Max Brandt, VD för FLEXeCHARGE. Vi hjälper till att lösa problemet med energinätets kapacitet när mängden förnybar energi och elbilsmarknadsandelar ökar, vilket är den största utmaningen inom e-mobilitet idag. Jag är glad över att välkomna Greencode Ventures, Link Capital och Vireo Ventures, tre företag med ledande positioner inom energi- och e-mobilitetsövergångar, till vår investerarportfölj. Alla tre har stor branscherfarenhet och starka meriter, och jag är säker på att de kommer att bidra med viktig kunskap när vi påbörjar vår kommersialiseringsresa.

– Smarta laddningslösningar för elbilar behövs omgående, och FLEXeCHARGE har en unik position i branschen, kommenterade Manuel Heckmann, Venture Partner på Greencode Ventures. Teamet har utvecklat den mest avancerade, intelligenta plattformen och byggt upp en solid kundbas. Vi är glada över att stödja företaget i att göra en betydande inverkan på den gröna omställningen av mobilitet. FLEXeCHARGE gör det möjligt för fler laddpunktsoperatörer och leverantörer av laddningslösningar att fatta smartare energihanteringsbeslut för sina laddningsplatser.

– Vi tror att FLEXeCHARGE kan utveckla ett verkligt europeiskt fotavtryck, säger Christian Rangen, General Partner på Link Capital. Vi är glada över att stödja FLEXeCHARGE, ett lovande företag som är perfekt positionerat för att leda det spännande energi- och lasthanteringsområdet. Vi är redo att dela med oss ​​av vår kunskap och arbeta nära företaget eftersom det syftar till att leverera holistisk energihantering för laddpunktsoperatörer och leverantörer av laddlösningar.

– FLEXeCHARGEs tekniskt avancerade produkt löser effektivt ett påtagligt problem inom laddningsindustrin och har snabbt fått betydande dragning hos laddpunktsoperatörer och leverantörer av laddningslösningar, tillade Thomas Labryga, Partner på Vireo Ventures. Samtidigt är det den perfekta plattformen för ytterligare tjänster i framtiden. Vi välkomnar företaget till vår portfölj som det senaste exemplet på att tillhandahålla finansiellt stöd till mycket skalbara nystartade företag som driver koldioxidutsläpp via elektrifiering.