Nyheter

Fordonsbranschen får fler utbildningsplatser

För att försöka möta de stora och växande kompetensbehoven på arbetsmarknaden har regeringen tillsatt mer resurser till yrkesutbildningen i 2024 års budget. Detta resulterar nu i cirka 40000 nya utbildningsplatser fördelade på totalt 477 olika utbildningar, varav 124 av dessa är inom området teknik och tillverkning – en sektor där bland andra fordonsbranschen återfinns.

Här är yrkesutbildningarna inom fordonsbranschen som får fler platser i år:

Diagnostekniker

Fordonstekniker, inriktningen el/IT tunga fordon

E-mobilityingenjör

Flygtekniker/el- och avioniktekniker

Marin serviceingenjör

Bristande intresse för fordonsutbildningar

Som vi tidigare har uppmärksammat har gymnasieskolor runt om i Sverige problem med att fylla sina fordonsutbildningar och liknande problematik syns på yrkesutbildningssidan.

Ett exempel på det är en av landets större aktörer inom yrkesutbildning – Movant – som lagt sin utbildning Fordonstekniker (personbil) med inriktning el/IT på is under 2024 på grund av för få sökande.

En av de största utmaningarna för dagens fordonsverkstäder är just att hitta fordonstekniker med utökade kunskaper i just el och IT.

Läs mer om:

Skolverkets prognos över fordonsutbildningarna HÄR.

Foto: Marcin Jozwiak