Nyheter

Digitala spår – män mer naiva än kvinnor

Svenskar har en påfallande oförsiktig inställning till att använda digitala tjänster som lämnar digitala spår – både privat och på jobbet. Män är mindre försiktiga än kvinnor och allra mest oförsiktiga är äldre manliga tjänstemän. Det visar Unionens Integritetsindex 2024 som lanseras idag.

På uppdrag av Unionen har analysföretaget Infostat undersökt svenskarnas inställning till användning av tjänster som när man använder tjänsterna gör det möjligt att övervaka egna och andras beteenden, preferenser och rörelser när det gäller digitala tjänster.

Undersökningen visar på flera målkonflikter och paradoxer i svenskarnas beteenden. Exempelvis följer varannan privatanställd tjänsteman leveranser i realtid samtidigt som bara drygt en av tre själva inte skulle vilja ge motsvarande information till sin arbetsgivare.

Tre av fyra godkänner cookies när de surfar på webben – men varannan är negativt inställd till att arbetsplatsen övervakar vilka webbsidor man besöker.

Det här väcker oro hos Unionens förbundsordförande Peter Hellberg:

– Vi har alla varit aningslösa. Det är en inställning som möjliggjort en maktförskjutning på arbetsmarknaden. Både anställda och vi som fackförbund behöver bli mer medvetna om vilken data som arbetsgivare faktiskt kan samla in. Data som arbetsgivaren, om det vill sig illa, kan använda emot arbetstagaren.

Det handlar inte om särskilt speciella programvaror utan om program som de flesta tjänstemän använder varje dag.

– De flesta vanliga IT-system och programvaror som används idag erbjuder arbetsgivare möjlighet till närgången övervakning av de anställda. Det är i grunden orimligt att det är på det sättet, fortsätter Peter Hellberg.  

För att öka medvetenheten och för att få till en förändring lanserar Unionen idag Integritetsindex 2024 för att, över tid, följa svenskarnas beteende och inställning till digital övervakning.

Skillnader mellan ålder, kön, arbetare och tjänstemän 

En djupare analys av resultaten visar att det finns stora skillnader i inställningen till digital övervakning mellan åldrar, kön och om man är tjänsteman eller arbetare. Män är generellt mer oförsiktiga med sin digitala integritet än kvinnor, äldre är mer oförsiktiga än yngre. Tjänstemän är mer oförsiktiga än arbetare. Den grupp som har högst värden i Integritetsindex 2024 är äldre tjänstemän.

Unionen menar att det är hög tid att integritetsfrågor på arbetsplatsen regleras. Det kan behöva ske inom ramen för kollektivavtal eller arbetsmiljöarbete. Frågan kan också vara aktuell för lagstiftning.

Om undersökningen 
Undersökningen ”Övervakad – om hushållens värderingar och beteenden kring digital övervakning och spårning” är gjord av Infostat på uppdrag av Unionen. Den har gjorts för att kartlägga hushållens användning av tjänster och produkter som vid användandet möjliggör övervakning av det egna och andras beteenden, preferenser och rörelser. 3010 intervjuer har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Undersökningen gjordes mellan den 11 oktober och 21 november 2023.