Nyheter

Så många förlorade körkortet 2023

De väsentliga trafiköverträdelserna är orsak till mer än hälften av körkortsåterkallelserna, samtidigt som de till antalet minskar jämfört med föregående år, från 19 215 under 2022 till 18 324 under 2023. Den absolut vanligaste orsaken till återkallelse är fortkörning, men här återfinns också andra typer av trafikbrott som rödljuskörningar och att man inte hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.

36 581 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om körkortsåterkallelse under förra året. Det motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med föregående år då 35 227 körkort återkallades. Som vanligt domineras listan av punkten väsentlig trafiköverträdelse med 18 324 beslut. Det visar sammanställd statistik som Transportstyrelsen har tagit fram.

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri ökar med drygt 11 procent, från 6 310 till 6 991. Det är det högsta antalet återkallelser med den orsaken på 10 år.

– Det finns ett absolut samband mellan polisens trafikövervakningsarbete och antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri. Man har helt enkelt tagit fler påverkade förare vid vägkanten, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.