Nyheter

Ny undersökning visar klyftan i inställning till elbilsladdning i Europa

Tre av fyra stockholmare vill se fler publika laddstationer på gator och torg. I Berlin är siffran den omvända – tre av fyra invånare är kritiska mot utbyggnaden av publika laddstationer. Detta framgår av Urban Road Safety Index (URSI)* från Cyclomedia, en undersökning om mobilitet och trafiksäkerhet i 25 europeiska städer.

Även om Stockholm redan har ett brett nätverk av publika laddstationer tycker en stor del av Stockholms invånare (74 procent) att det behövs fler publika laddstationer i staden. Detta skiljer sig markant från inställningen i andra städer där invånare tycker tvärtom och inte önskar fler laddningspunkter; i Köpenhamn är siffran 56 procent, i Berlin 75 procent och i Düsseldorf 63 procent.

– Berlinarnas skepticism mot utbyggnaden av publika laddstationer, där tre av fyra invånare visar sig kritiska, kan spegla flera underliggande faktorer som är unika för Tyskland och dess syn på mobilitet och infrastruktur. Det är inte bara en reflektion över den tyska bilindustrins betydelse för den nationella ekonomin, utan också en insikt i de utmaningar och avvägningar som stadsplanering och miljöpolitik medför i en tätbefolkad stad som Berlin, säger Daniel forsberg, Marknadschef på CTEK.  Det är helt enkelt ett resultat av en komplex blandning av kulturella, ekonomiska, politiska och praktiska faktorer och understryker vikten av lokalt anpassade strategier när det gäller att främja elbilar och utbyggnaden av laddinfrastruktur, som tar hänsyn till specifika lokala förhållanden och värderingar.

När stockholmare planerar en resa prioriterar mer än hälften (64 procent) bekvämlighet framför hållbarhet. Undersökningen visar att detta gäller för de flesta europeiska städer. Invånarna i Tallinn (75 procent), Istanbul (74 procent) och London (73 procent) tycker att bekvämlighet trumfar hållbarhet, medan det i mindre utsträckning gäller för invånarna i Warszawa (57 procent), Amsterdam (58 procent) och Bryssel (58 procent).

Ofta är hållbara transportalternativ, som kollektivtrafik eller bilpooler med elbilar, inte lika lättillgängliga som traditionella transportsätt, likt en bil på garageuppfarten. Detta gör det svårare att välja hållbara alternativ, särskilt på landsbygden. Bekvämligheten blir en betydande faktor. För att stimulera hållbara transporter betonar Toni Selvli från Cyclomedia, att det är avgörande att de är lättillgängliga för många människor.

– Trots att satsningar på hållbarhet är prioriterade i samhället behöver vi fortfarande ta betydande steg i praktiken. Det handlar både om att öka medvetenheten om hållbara transporter och om att göra dem mer tillgängliga. Detta inkluderar utbyggnad av publik laddinfrastruktur, bildelningstjänster och säkra cykel- och gångvägar, förklarar Toni Selvli.

Fler insikter kring hur invånare bosatta i europeiska städer ser på mobilitet och trafiksäkerhet finns i rapporten, Urban Road Safety Index.

*Studien genomfördes av Multiscope i 25 städer i Europa bland 7 515 respondenter, inklusive 305 Stockholmsbor.