Nyheter

Ny undersökning: Var tredje bilist kan tänka sig att byta ut bilen mot ett mer hållbart färdmedel

Nästan hälften av svenskarna tar idag bilen till jobbet. Samtidigt är drastiskt minskad bilism en förutsättning för att skapa utrymme för en hållbar, hälsosam och upplevelserik stadsmiljö.

Var tredje bilist skulle dock kunna tänka sig att byta ut bilen mot ett mer hållbart färdmedel, samtidigt hindras många av att kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd.

Det visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av White Arkitekter.

Undersökningen som Novus gjort på uppdrag av White Arkitekter visar att ungefär hälften av befolkningen väljer ett mer hållbart sätt att resa till jobbet, skolan eller annan dagverksamhet: 21 procent åker kollektivt, 13 procent cyklar och 12 procent promenerar. Men hela 49 procent av svenskarna tar bilen.

– Hur vi transporterar oss i våra städer är starkt bidragande till många av dagens klimat- och miljöproblem. Trots att luftföroreningar har negativa effekter både på folkhälsan och klimatet är det fortfarande vanligt med hårt trafikerade vägar i stadskärnorna. Dessa vägar skulle vi kunna omvandla till offentliga rum som knyter ihop olika stadsdelar och kvarter i stället, säger Gustav Fornwall, planarkitekt, White Arkitekter.

Konkurrensen om marken i våra växande städer är stor. Och den utbredda bilismen är ett problem för våra städers möjlighet att vara hållbara, trygga och hälsosamma. Framtidens gator behöver vara mångfunktionella, levande, långsamma, ekologiska och flexibla. Med färre bilar finns det mer plats över för till exempel grönska, lek och social samvaro.

Undersökningen visar även att var tredje bilpendlare skulle kunna tänka sig att lämna bilen hemma redan idag. Av de som inte skulle kunna tänka sig att byta ut bilen, svarar 21 procent att anledningen är att kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd och 18 procent att det skulle ta för lång tid med andra färdmedel.

Det finns med andra ord en stor potential att minska bilismen med en välfungerande och utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

Samtidigt visar undersökningen på att efterfrågan på fler grönområden, parker, gågator, torg, uteserveringar och mötesplatser i såväl stadskärnan som bostadsområdet är stor.

– De mest attraktiva platserna i det offentliga rummet är ofta planerade för bilar i stället för människor. Om trafiken skulle ta mindre plats på våra gator finns det utrymme för de att bli mer sociala, ekologiska och flexibla. Då kan vi skapa de lummiga och levande mötesplatserna som efterfrågas samtidigt som vi skapar bryggor mellan olika stadsdelar, områden och samhällsgrupper, avslutar Gustav Fornwall, planarkitekt.

Kvinnor mer benägna att byta ut bilen

Resultatet av undersökningen visar att kvinnor i högre utsträckning än män är beredda att byta bilen mot ett mer hållbart färdmedel till jobbet eller skolan. 38 procent av kvinnorna skulle kunna byta redan idag medan motsvarande siffra för män är 28 procent. Det är också vanligare att män tar bilen till jobbet (56 procent) än kvinnor (43 procent).

Foto:Ilo