Nyheter

Kommuner & regioner längs Norrlandskusten: ”Västernorrland går som tåget, men vi behöver bättre järnväg nu!”

”Kommuner och regioner längs hela Norrlandskusten är överens – ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan. Nyttan av Nya Ostkustbanan är stor och gynnar hela landets utveckling.”

”Norra Sverige upplever just nu en industriboom som saknar motstycke i vår moderna historia. Bara i Västernorrland beräknas 100–120 miljarder att investeras i Västernorrland fram till år 2030. Ytterligare 100 miljarder kan komma att investeras i vindkraft och eldistribution. Investeringarna kan ge minst 7 500 nya jobb. Med tillkommande arbetstillfällen skulle det handla om minst 15 000 nya jobb.  Sammantaget betyder detta att uppemot 40 000 personer kan komma att flytta till Västernorrland. Alla kurvor pekar uppåt! Men när Trafikverket ska beskriva för regeringen hur den svenska infrastrukturen ska utvecklas saknas detta perspektiv. Trafikverket hävdar i stället att Norrland kommer att avfolkas och jobben avvecklas”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/vasternorrland-gar-som-taget-men-vi-behover-battre-jarnvag-nu/