Nyheter

Dachser förvärvar livsmedelslogistikleverantör

Genom förvärvet av Brummer, logistikleverantören av temperaturreglerande livsmedel mellan Tyskland, Österrike och grannländerna, stärker Dachser sitt nätverk för transport och lagring av livsmedel i Europa.

Dachser förvärvar Brummer Logistik GmbH i Tyskland och Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG i Österrike.

I köpet ingår Brummerkoncernens samlade operativa verksamhet. I enlighet med avtalsvillkoren kom företagen överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet är föremål för godkännande av de tyska och österrikiska konkurrensmyndigheterna.

Under 2023 genererade de familjeägda företagen intäkter på cirka 128 miljoner euro, vilket gör dem till en av de ledande leverantörerna av livsmedelslogistik i Centraleuropa. Brummer Logistik GmbH grundades 1977 i Neuburg am Inn i Bayern, där företaget äger en 40 000 m2 stor anläggning för kylda och frysta livsmedel.

Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG etablerades 2021 och har ett lagerutrymme på 45 000 m2 på anläggningen i St. Marienkirchen i Österrike. Godsflöden från hela Europa konsolideras därmed strategiskt precis vid gränsen mellan Tyskland och Österrike, vilket möjliggör optimalt utnyttjande av transportkapacitet och ökad effektivitet vad gäller transittider. På sin kärnmarknad i södra Tyskland och Österrike sysselsätter Brummer för närvarande cirka 950 personer.

Som en fullservice logistikleverantör fokuserar Brummer på gränsöverskridande transport- och lagertjänster för livsmedel som transporteras mellan Tyskland, Österrike och grannländerna. Genom att tillhandahålla dessa tjänster täcker Brummer in hela temperaturområdet, inklusive frysta livsmedel under -18 grader. Dessutom erbjuder Brummer omfattande logistiklösningar för detaljhandels- och industrikunder.

Kvalitetsledande med högt anseende

2013 var Brummer en av grundarna av European Food Network, som omfattar 34 europeiska länder under Dachsers systemledarskap. Inom ramen för detta nätverk kan tillverkare, leverantörer och återförsäljare på livsmedelsmarknaden få tillgång till unik nätverkstäckning för styckegodstransporter inom Europa.

Förvärvet kommer att medföra en betydande tillväxtpotential för Brummer. ”Brummer har varit en av marknadsledarna inom livsmedelslogistik i Österrike och södra Tyskland under många år”, säger Hans Brummer och Simone Brummer-Leebmann, som båda var Managing Directors och ägare av Brummer före övertagandet. ”Att vara en del av Dachsers europeiska nätverk öppnar ytterligare möjligheter för tillväxt. Vi tar därmed vårt partnerskap, som har utvecklats genom åren, till nästa nivå. Vi stärker vår långsiktiga position på marknaden och erbjuder våra kunder nya möjligheter för gränsöverskridande styckegodstransporter och kontraktslogistiktjänster inom livsmedelssegmentet. Det skapar också trygghet och stabilitet för vår personal.”

Samtidigt kommer Dachsers kunder att få tillgång till Brummers distributionsnätverk i södra Tyskland, Österrike och Slovenien. Företaget använder sig främst av detta nätverk med drygt 350 anställda chaufförer och sin egen flotta med över 300 lastbilar för kylda transporter.

– Med köpet av Brummer förvärvar vi ett kvalitetsledande företag som har ett mycket gott anseende. Dessutom är vi glada att kunna utöka vårt eget nätverk för livsmedelslogistik i Centraleuropa. Tillsammans med våra senaste förvärv av Müller Fresh Food Logistics i Nederländerna och Frigoscandia i norra Europa stärker vi vår position som ett av de ledande livsmedelslogistikföretagen i Europa, säger Burkhard Eling, CEO för Dachser.

Utökad distributionskapacitet

För Dachser är förvärvet av Brummer också ett viktigt steg i den fortsatta expansionen av distributionskapacitet för högkvalitativa tjänster på den viktiga tysk-österrikiska livsmedelsmarknaden.

– Med placering längs med tysk-österrikiska gränsen har Brummers två anläggningar – den i Neuburg am Inn och den i St. Marienkirchen – perfekta lägen för optimal konsolidering av laster och ytterligare optimering av körtider. Dessutom har båda anläggningarna markytor som är lämpliga för byggnation av ytterligare lasthanterings- och lagerområden, förklarar Alexander Tonn, COO Road Logistics och Managing Director för Dachser Food Logistics. Varje år hanterar Brummer totalt mer än 715 000 gränsöverskridande transporter inom alla temperaturområden.

Efter köpet kommer Brummer att integreras helt i Dachser Food Logistics-nätverk. Brummers operativa verksamhet kommer fortsatt att ledas av Max Reih och hans erfarna ledningsgrupp. Max Reih är för närvarande Chief Operating Officer för Brummer och kommer i framtiden att rapportera direkt till Alexander Tonn och Stefan Behrendt, Deputy Managing Director för Dachser Food Logistics.

– Under vårt partnerskap har Dachser och Brummer byggt upp ett samarbete som präglas av ömsesidigt förtroende. Brummer prioriterar tillförlitlighet och kvalitet. Vid sidan av företagens värderingar som familjeföretag är detta en annan stor likhet, fortsätter Alexander Tonn. Men Brummers största tillgång är dess medarbetare.

Som Alexander Tonn avslutningsvis konstaterar:

Brummers medarbetare på företagets kontor, logistikanläggningar och bakom ratten är mycket kompetenta och motiverade. Med sin beprövade expertis, särskilt inom gränsöverskridande transporter mellan Tyskland och Österrike, garanterar de kontinuitet och framtida tillväxt i regionen. Vi är mycket glada över att välkomna dem till Dachser-familjen.