Nyheter

Stockholm bygger 4000 cykelparkeringar

Antalet cyklister i Stockholm ökar kraftigt. Nu ska staden bygga 4000 nya cykelparkeringar. Allt fler stockholmare väljer cykeln. De senaste femton åren har cyklingen över tullarna mer än fördubblats. Under samma period har biltrafiken i innerstan minskat.

– För varje år som går får Stockholm fler cykelpendlare och nya företag som sköter service och logistik med hjälp av lådcyklar. Allting tyder på att den här omställningen bara kommer att fortsätta, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Cykelboomen i Stockholm ställer krav på förändrad infrastruktur, när fler behöver samsas om cykelbanor och cykelställ. Under mandatperioden investerar staden två miljarder kronor i att underlätta cykling, promenader och resor med kollektivtrafik.

– Vi vill minska klimatutsläppen och ge större utrymme för folkliv och grönska istället för bilvägar. Då måste vi göra det ännu enklare att byta bilen mot cykeln eller bussen, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Idag finns det runt 30 000 cykelparkeringar i Stockholm. Cirka 20 000 av dessa har byggts under den senaste tioårsperioden, men behoven fortsätter att växa. Nu har staden beslutat att bygga 4000 nya cykelparkeringar under 2024-2025.

– Vi ser att det behövs fler cykelställ i hela staden, inte minst på platser där många byter till kollektivtrafik. Där kan det även bli aktuellt med regnskydd eller tvåvåningsställ, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Synpunkter från medborgare värderas högt i prioriteringen av platser.

– Jag uppmanar alla som cyklar i Stockholm att höra av sig och berätta var det är svårt att hitta cykelställ. Det är värdefull hjälp i vårt arbete. Det lättaste sättet att komma med önskemål är att använda stadens Tyck till-app, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.