Nyheter

Satsningar från Utsikt bidrar till god måluppfyllelse för bredbandstäckning

Enligt den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen (PTS) uppnår Linköping, Katrineholm och Mjölby redan idag regeringens bredbandsmål för 2025. Senast då ska 98% av landets alla hushåll ha tillgång till uppkoppling om 1 gigabit per sekund, eller fiber i den absoluta närheten.

Satsningar från Utsikt – som har majoriteten av fibernäten i samtliga tre kommuner – har haft stor betydelse för måluppfyllelsen.

Utsikt är ett dotterbolag inom Tekniska verken-koncernen som genom ett långsiktigt arbete med fiberutbyggnad medverkar till att skapa förutsättningar för tillväxt och ett hållbart samhälle.

– Det känns väldigt roligt att vi bidrar till att kommunerna kan erbjuda så pass bra möjligheter vad gäller framtidssäkrad digital uppkoppling till både invånare och näringsidkare. Vi har gjort stora satsningar inom området vad gäller både tätort och landsbygd, där det även ingått att säkra upp systemet för framtiden, säger Morgan Ljungberg, vd Utsikt.

Utsikt har arbetat målmedvetet med att bygga ut fibernät och erbjuda anslutningar i både tätort och på landsbygd sedan omkring år 2013. Arbetet består dels av att skapa stamsträckor – som även ska hålla för framtida behov – och att till dessa ansluta hushåll och företag.

I samtliga tre kommuner där Utsikt är verksamma finns utmaningar kopplat till att de både omfattar tätort och faktisk landsbygd, där anslutningar på landsbygden ibland kan vara komplicerade.

Trots detta visar den senaste statistiken att 99,85 % av hushållen i Linköpings kommun redan idag har tillgång till en uppkoppling om 1 gigabit per sekund, eller fiber i den absoluta närheten. Motsvarande siffra för Katrineholm är 98,99 % och i Mjölby 98,95 %. Det innebär att regeringens mål om 98% tillgång redan är nått.

– Även om vi uppnått målet arbetar vi vidare för en ännu bättre täckningsgrad. Den som ännu inte valt att ansluta till fiber gynnas också av den höga täckningsgraden eftersom det bidrar till goda förutsättningar att ansluta framåt i tiden om man är intresserad. I och med att fibernätet är framtidssäkrat kan kunderna med endast några få knapptryckningar även välja att uppgradera i takt med att deras behov av högre kapaciteter ökar, säger Helen Solver, affärsenhetschef Leverans och produktion, Utsikt.

I rena siffror har omkring 70 000 hushåll anslutits totalt sett i de tre kommunerna, och de flesta övriga har tillgång till fiber i sin absoluta närhet. Under 2024 kommer Utsikt att fortsätta ansluta hushåll i tätort såväl som på landsbygden. En del väljer att inte ansluta sin fastighet, och det finns även ett fåtal fastigheter inte kan anslutas på grund av praktiska omständigheter.

Ta del av rapporten PTS mobiltäckning och bredbandskartläggning 2023 på pts.se

Foto: Tekniska Verken