Nyheter

Lågkonjunktur till trots: Högt ansökningstryck på YH-utbildningar inom samhällsbyggnad och IT-säkerhet

En orolig omvärld och rådande ekonomiska utmaningar har inte hindrat svenskarnas kunskapstörst. Det visar Nackademins ansökningsstatistik för 2024. Bland annat har ansökningarna till utbildningen till IT-säkerhetstekniker ökat med 22 procent. Ansökningarna till linjen som byggnadsingenjör inom infrastruktur har mer än fördubblats. Förklaringen kan ligga i hur Sveriges omvärldsutmaningar på kort tid kraftigt förändrats. 

De senaste årens ekonomiskt utmanande läge har gjort att arbetsmarknaden till och från kunnat se lite skakig ut. Men årets ansökningsstatistik från utbildningsanordnaren Nackademin visar att suget på utbildning är fortsatt högt.

Ansökningarna till Nackademin har ökat för i princip alla linjer. Särskilt har trycket ökat på utbildningarna till IT-säkerhetstekniker och byggnadsingenjör inom infrastruktur.

Ansökningarna till IT-säkerhetsteknikerlinjen har i år ökat med runt 22 procent.

Under år 2023 ökade antalet cyberattacker i Sverige. Myndigheter och samhällsviktiga leverantörer är extra utsatta och antalet medvetna attacker mot vår infrastruktur har kraftigt ökat. Det visar exempelvis data från MSB*. Samtidigt vittnar IT-branschen om stor brist på behörig och utbildad kompetens inom cyber security-området.

– Det råder stor brist på säkerhetskompetens i IT-branschen. Inte bara på grund av den ökade digitaliseringen, utan även den kraftigt ökade hotbilden mot vår cybersäkerhet. Den här kompetensluckan behöver täckas igen snabbt och det är toppen att vi börjar se ett ökat intresse bland unga människor att utbilda sig inom området. De kommer inte stå utan jobb i framtiden, säger Mattias Åberg, Head of sustainability and quality på Orange Cyberdefense.

Högt tryck är det även på utbildningen till byggnadsingenjör inom infrastruktur, som ökat med över 70 procent sedan förra året. Omställningen mot ett mer klimatsmart byggande ställer höga krav på byggbranschen, samtidigt som städer som Stockholm växer snabbt. Därtill är behovet av digitalisering stort inom byggsektorn. Detta innebär att behovet av kompetens kommer att vara stort kommande decennier.

– Sveriges NATO-medlemskap sätter höga krav på vår infrastruktur och vi vet sedan tidigare att vi står inför stora utmaningar med att klimatanpassa våra städer för framtiden. Därtill har vi en orolig omvärld med krig i Europa och ökade attackförsök mot vår IT-infrastruktur. Därför är vi extra stolta att kunna erbjuda utbildningar som hjälper till att täcka den kompetenslucka branschen har inom de här fälten. Det är även glädjande att se att söktrycket är högt, svenskarna är helt klart redo att hugga i och få jobbet gjort, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin. 

Utöver ett ökat söktryck kan Nackademin även se att antalet behöriga sökanden har ökat, bland annat till utbildningar inom spelutveckling och VA.

– Tittar vi på helheten kan vi se att det finns ett fortsatt stort sug på att utbilda sig. Det är både kul för oss som anordnare och en god indikation om att unga människor har en fortsatt stor tro på att de här yrkena behövs, även om exempelvis byggmarknaden haft ett par tuffa år. Och det är helt riktigt om man ser till de dialoger vi för med branschen, där många tydligt uppger att de kommer behöva anställa mycket kommande år. Det finns alltså fortsatt stor anledning att gå en YH-utbildning och förvänta sig att få ett arbete därefter, säger Astrid Westfeldt Corneman.

Ansökningarna till flera av Nackademins utbildningar är stängda sedan den 2 maj. Ett antal linjer är dock öppna för sena ansökningar till och med den 9 juni.

Mer information om utbildningarna:

https://nackademin.se/utbildningar/

Foto: Diggity Marketing